Afgørelse om lukning af vej forbi Hotel Hesselet bliver måske udsat

0
319

De to socialdemokratiske medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget ønsker nu sagen yderligere belyst og efterlyser en trafiktælling på den lille vej i Christianslunds Skoven.

Hesselet Vej 3

Hotel Hesselet ønsker at sætte en pullert op ved denne lille vej, der fører ind i  Christianlunds Skoven, for at lukke for gennemkørende motortrafik forbi hotellet. Foto: Google Maps

På mødet i dag i Teknik- og Miljøudvalget skal medlemmerne tage stilling til, om en deklaration fra 2009 skal ophæves. Nyborg Byråd besluttede i marts 2008, at sælge den dengang offentlige vej fra Christianslundsvej forbi Hotel Hesselet til hotellet for en pris af 65.000 kroner. Det skabte en del debat i Nyborg dengang.

Derfor blev der udarbejdet en deklarationen, hvor der står, at ”Der til stadighed fortsat skal være offentlig adgang og gennemkørsel … , sådan vejen ikke lukkes.”.  Det er denne deklaration, som Hotel Hesselet nu ønsker at få ophævet.

Hesselets hotelchef Christina Petterson bedyrer overfor Nyborg Avis, at der ingen onde intentioner er om noget som helst i forbindelse med ønsket om at lukke vejen for gennemkørende motortrafik.

Hesselet Vej 2

Det er vejen markeret med blåt, der er ejet af Hotel Hesselet, og som hotellet nu ønsker bliver spærret for gennemkørende motortrafik. Foto: Google Maps

– Vejen er jo ejet af den nuværende hotelejer, og da han købte Hesselet, accepterede han, at vejen var til offentlig brug. Men vi oplever nu, at bilister kører så hurtigt på strækningen, at vores gæster er bange for at blive kørt ned, fordi vejen bliver brugt som gennemkørsel.

Christina Petterson erkender, at de ikke har foretaget nogen form for trafiktælling. Udover bilister, der kører stærkt, har de også flere gange set store lastbiler, der forsøger at vende, fordi de er kørt forkert.

Kan du forstå, hvis der er nogle nyborgensere, der er lidt oppe at køre over jeres ønske om at lukke vejen for gennemkørsel?

– Ja, men jeg tror, det er en vane for lokale bilister, som har kørt den vej i mange år. Men udfordringen er ikke værre end, de kan køre små 100 meter til den næste vej, der fører gennem Christianslunds Skoven, forklarer Christina Petterson.

– Folk på gåben, med barnevogne, på cykel eller hest, må meget gerne fortsat benytte vejen forbi Hesselet, siger Christina Petterson, som også helt afviser, at der er nogen planer om at forbyde folk gå på stien langs stranden på den anden side af Hesselet.

– Vi er meget glade for folk, der går forbi hotellet. Vi har også sat en badebro op, som står hele året, og som alle kan bruge, slutter Christina Petterson.

Beboere på landet har fået afslag på deres ønske om at gøre noget ved den tunge trafik
Langt fra det eksklusive hotel i skoven ligger en anden lille vej, Kragelundvej tæt ved Herrested. Her har vejens beboere kæmpet med Nyborg Kommune siden 2018 for at få sat skilte op, der forbyder gennemkørsel med tung trafik.

Det er Kirsten Nielsen Rasmussen fra Nyborg Kommunes Vejmyndighed, der har behandlet sagen fra Kragelundvej. Hun understreger, at hun kun har været ansat i to år, og derfor ikke kan redegøre for, hvorfor sagsbehandlingen har stået på siden 2018.

– Der er foretaget trafiktælling på Kragelundvej både i 2018 og 2022, som viser, at både hastigheder og antal af tunge køretøjer ikke retfærdiggør, at der skal ændres på forholdene. Vi kan også se på trafiktallene, at der ikke bliver kørt voldsomt stærkt på vejen. Så der er ikke mere at komme efter for beboerne på Kragelundvej, fastslår Kirsten Nielsen Rasmussen.

11135

Beboerne på Kragelundvej har kæmpet siden 2018 for at få et forbud mod gennemkørsel af tung trafik på den smalle vej.  Foto: Jennifer Andersen 

Kirsten Nielsen Rasmussen henviser også til en udtalelse fra Fyns Politi, der vurderer, ”at Kragelundvej er en typisk vej i ”åbent land”, hvor trafikanterne skal afpasse hastigheden efter forholdene … Det er ligeledes politiets vurdering, at lastbilchaufførerne kun kører på Kragelundvej, når de har et ærinde på vejen eller i området”

Ifølge beboerne på Kragelundvej, er de især generet af lastbiler med halmtransport fra et nærliggende halmlager. Kirsten Nielsen Rasmussen fortæller, at hun har talt med ejeren af halmlageret, som har forklaret, at der i øjeblikket kun kører fire lastbiler med halmballer om dagen, som så også skal retur igen. Kirsten Nielsen Rasmussen har også bedt ejeren af halmlageret om at sige til både de danske og udenlandske chauffører, at de skal rette sig efter forholdene, når de kører både til og fra halmlageret, så beboere på Kragelundvej ikke føler sig unødigt generet.

Kragelundvej Kort

Beboerne på Kragelundvej er især plaget af de store lastbiler, der transporterer halm til Fynsværket. Lastbilerne benytter ifølge beboerne ofte den meget smalle vej i stedet for at køre en lille omvej videre ad Villumstrupvej og ud på Odensevej. Foto: Google Maps

I tilfældet med lukningen af vejen i Christianslunds Skoven, der har I jo ikke foretaget nogen trafiktælling, og har taget Hotel Hesselets begrundelser for gode varer. Hvorfor det?

– Jeg kan simpelthen ikke, om jeg så skruer min allerbedste fantasi op i det høje gear, se nogen sammenligning i de to sager, for de er simpelthen så forskellige, som noget overhovedet kan være. Vejen i Christianslunds Skoven er privat og ejet af Hotel Hesselet, og det er jo i princippet bare hotellets parkeringsplads, man kører igennem. Det kan man jo ikke sammenligne med en vej ude på landet, siger Kirsten Nielsen Rasmussen.

Hun forklarer, at vejen forbi Hotel Hesselet er en privat fællesvej, der, selv om det er i Nyborg, ligger i en landzone, og derfor er det ikke Nyborg Kommunes Vejmyndighed, der skal godkende det, og Hesselet skal derfor selv forhandle lukning af vejen med politiet.

– Det, som Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til på mødet i dag, er, om forbeholdet i deklarationen fra 2009 skal ophæves, siger Kirsten Nielsen Rasmussen.

Der skal ikke være forskelsbehandling i Nyborg Kommune
Poul Erik Knudsen (A) er medlem af Teknik- og Miljøudvalget, og efter han er blevet gjort bekendt med sagen fra Kragelundvej, overvejer han, om hvorvidt de to socialdemokratiske medlemmer skal efterkomme Hotel Hesselets ønske.

– Jeg har været ude og kigge på vejen, for jeg skulle lige være helt skarp på forholdene, og vi (Socialdemokratiet) kommer til at stemme for, at man lukker den vej, når Teknik- og Miljøudvalget holder møde i dag. Det sker ud fra den begrundelse, at det ikke giver nogen mening, at der kører busser, lastbiler og privatbiler forbi Hotel Hesselet, lyder det i første omgang fra Poul Erik Knudsen.

Gl Nyborgkort

Den lille vej, som Hotel Hesselet ønsker lukket var i mange år en offentlig vej, indtil kommunen i 2008 solgte vejen til Hotel Hesselet. Her ses vejen på et kort fra 1942, hvor vejen førte forbi det daværende Christianslunds Badehotel. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Men der er jo ikke foretaget nogen trafiktælling eller hastighedsmålinger på den lille vej, som Hotel Hesselet ønsker lukket for gennemkørsel. Køber I bare Hotel Hesselets påstande om megen trafik og biler, der kører for stærkt, samt lastbiler, der knækker grene?

– Det har du fuldstændig ret i. Her stoler vi på, at de oplysninger, som hotellet kommer med, er rigtige, siger Poul Erik Knudsen.

Nu er der en anden sag om en vej i Nyborg Kommune, hvor beboere på Kragelundvej i Ørbæk siden 2018 har kæmpet for at få kommunens godkendelse til, at tung trafik forbydes at bruge den smalle vej til gennemkørsel. Her har Vejmyndigheden i Nyborg Kommune gennemført to trafiktællinger, og afvist ønsket fra beboerne. Hvordan forholder du dig til dette?

– Den sag kender jeg overhovedet ikke. Sagen har ikke været oppe i Teknik- og Miljøudvalget. Men det er en god pointe, for vi skal jo helst ikke forskelsbehandle. Det giver anledning til lidt overvejelser om, hvad forskellen er på de to sager. Spørgsmålet er, om vi skal træffe beslutningen om lukningen af vejen forbi Hotel Hesselet i dag, eller få sagen udsat, for at få den bedre belyst.

Kort efter ringer Poul Erik Knudsen tilbage til Nyborg Avis. Han har drøftet sagen med sin socialdemokratiske kollega i Teknik- og Miljøudvalget, Henrik Vestergård.

– Vi vil på udvalgsmøde i eftermiddag spørge dem som deltager fra kommunens administration til sagen om Kragelundvej, og hvad forskellen er på de to sager. Vi vil også gerne vide, om der er lavet nogen trafiktælling på vejen gennem Christianslunds Skoven forbi Hotel Hesselet. Vi i Socialdemokratiet gik jo egentlig ind for et ja til vejlukningen, som Hesselet ønsker, men det gør vi altså ikke før, vi har fået sagen bedre belyst. Så måske punket på mødet i dag bliver udskudt, forklarer Poul Erik Knudsen