Blå bloks budgetforlig: – Det er klart, at der bliver færre ansatte

0
642

Budgetforliget for Nyborg Kommune er en realitet. Venstre, Konservative og løsgænger Rameesh Sambanther stemte forliget igennem med 16 mandater. S og SFs ni mandater står udenfor aftalen. De to partier mener ikke, der var tale om en reel forhandling.

Budget

Kenneth Muhs, Kaj Refslund, Rameesh Sambanther og Michael Gertsen skriver under på budgetaftalen for 2024. Foto: Peter Hougesen

”Udvikling med omtanke og økonomisk tryghed” står der på forsiden af det, der præsenteres som ”Politisk aftale om budget 2024 i Nyborg Kommune”.

Ved præsentationen af budgettet blev der lagt stor vægt på, hvor lidt partierne bag budgetforliget reelt skulle spare. I stedet for de oprindelige 50.090.000 var det lykkedes t få tallet ned på 43.220.000. Det er det blandt andet ved at opfinde nye indtægter, ved at bruge regeringens kompensationspakke og ved at øge besparelserne på den centrale administration.

Når man nærlæser tallene, så er der en speciel betegnelse, der går igen. Den hedder ”Manglende kompensation for prisstigninger”. Det, det reelt betyder er: ”Vi ved ikke specifikt, hvor vi skal finde de penge, men der skal findes så og så mange på de forskellige områder.” eller mere jordnært: ”Rammebesparelser.

Regeringen kompenserer ikke længere kommunerne for prisstigninger. Derfor står alle landets kommuner nu med den udfordring, at de skal finde de besparelser, som prisstigningerne er skyld i, ved at finansiere det selv. Rammebesparelserne er en markant post på det budgetforlig, der netop er vedtaget. 3.355.000 hos Skole- og Dagtilbudsudvalget, 3.000.000 hos Ældreudvalget, 929.000 hos Social- og Handicapudvalget og 1.939.000 hos Økonomiudvalget. De samlede rammebesparelser løber i alt op i 10.009.000. Det er altså penge, der skal findes i de enkelte udvalg, men hvor man ikke kan sige hvordan. Det kommer, alt andet lige, til at betyde fyringer. Derudover skal der findes 5.000.000 på konsulenter og administrative stillinger. Heller ikke her kan forligspartierne sige, hvilke områder der bliver ramt, fordi det er op til direktionen af finde besparelserne. Der er altså samlet set over 15.000.000 i besparelser, som man på nuværende tidspunkt ikke ved, hvordan man skal finde. De er blot fordelt på de enkelte udvalg.

– Det er klart, at der bliver færre ansatte. De mennesker, der ikke længere skal være ansatte her, de udfører jo et stykke arbejde, som det er i dag. Vi har ikke nogen, der sidder og laver ingenting. Så det er klart, der vil være noget arbejde, som ikke længere kan blive udført, eller som skal udføres af nogle andre, forklarer borgmester Kenneth Muhs.

Budgetforliget blev stemt hjem med Konservative og løsgængeren Rameesh Sambanther, der begge følte, at processen havde været god og at de havde fået sat deres aftryk på budgettet.

A og F står til gengæld helt udenfor budgetforliget. Både Sonja Marie Jensen (A) og Suzette Frovin (F), står udenfor aftalen. De to forhandlingsledere for de tilsammen ni mandater, syntes ikke, der var tale om en reel forhandling.

– Vi syntes selv, vi mødte top forberedte op. Da vi til sidst bad om deres bedste forslag for at imødekomme noget af det, vi foreslog, syntes vi ikke, vi kunne se noget af det i det, vi blev tilbudt. Derfor endte vi med at forlade forhandlingerne, forklarede de.

– Det her med så mange skjulte rammebesparelser, så meget nybyggeri og at man slet ikke er villig til at overveje alternative løsninger, det kan vi ikke se os selv i. Jeg vil næsten gå så langt som at kalde det dumstædighed fra venstres side, forklarer Sonja Marie Jensen

SF var med i budgetforliget sidste år. I år var der dog lagt op til for store besparelser til at partiets forhandlingsleder Suzette Frovin kunne se sig selv gå med i forliget igen i år.

– Den økonomiske situation er en anden i år, fordi vi skal spare så mange penge. Der er en grænse for, hvor mange gange vi kan sidde inde i det rum og sige at vi gerne vil tale om driftsresultatet og få at vide at det kan vi ikke tale om. Der er nødt til at være en sammenhæng. Vi sidder jo ikke på et byrådsmøde i går og siger nej til at bruge over fem millioner på events og så i dag skrive under på en budgetaftale, hvor der er sat fem millioner af til at bruge på events. Det kan vi jo ikke. Vi havde ganske enkelt ikke fornemmelsen af, at vi reelt kunne flytte noget, forklarer hun

Socialdemokratiet og SF havde ikke noget alternativt budget med til budgetforhandlingerne. Det vil de to partier bruge den kommende uge på at udarbejde, så de kan stille forslag om, at byrådet i stedet vedtager deres forslag til budget.