Borgmester beder om redegørelse i sagen om de ukrainske flygtninge

0
1093

Nyborg Avis har de seneste tre dage kunnet fortælle om ukrainske flygtninge, der betalte maksimal husleje for at bo sammen med 31 andre og sove på en luftmadras. Om en frivillig ildsjæl, der ikke føler, han får hjælp af Nyborg Kommune til at hjælpe de ukrainske flygtninge. Nu har borgmester Kenneth Muhs bedt administrationen om en redegørelse i sagen

Kenneth Muhs Web

Borgmester Kenneth Muhs har bedt administrationen i Nyborg Kommune om en redegørelse i sagen om de ukrainske flygtninge. Foto: Arkiv

De seneste tre dage har Nyborg Avis skrevet tre artikler, der beskriver de forhold, som ukrainske flygtninge lever under på det midlertidige opholdssted Multihuset i Herrested Måre. Artiklerne har afstedkommet en lang række reaktioner fra både læsere og politikere.

Her til morgen fik medlemmerne af byrådet i Nyborg Kommune så besked om, at borgmester Kenneth Muhs har bedt administrationen om en redegørelse i sagen.

– Set i lyset af de oplysninger, der er kommet frem de seneste dage, har jeg bedt administrationen om, at medlemmerne af byrådet får en orientering om, hvad status er på vores arbejde med ukrainske flygtninge. Når der er nogen, der stiller spørgsmål til, om det vi gør, er det rigtige, så synes jeg vi skal se på, om der er noget, der skal være anderledes, forklarer Kenneth Muhs

Der er dog elementer i den kritik, der er kommet de seneste dage, som Kenneth Muhs ikke forstår, hvorfor først kommer nu.

– Det med huslejen har vi haft oppe at vende på et Økonomiudvalgsmøde så sent som i juni måned i år. Det er der ikke nogen politikere, der har henvendt sig til os om, at de gerne ville have ændret.

Handlede det ikke om, at der var en orienteringspunkt på mødet og altså dermed ikke et beslutningspunkt?

– Altså jeg kan jo ikke vide, hvad andres opfattelse har været og jeg må i øvrigt ikke referere, hvad andre har sagt til et møde. Men man har jo som politiker altid mulighed for at forsøge at ændre noget. Enten som almindelig politisk dialog om et forslag eller ved at gøre brug af sin initiativret.

Den udlægning er Sonja Marie Jensen ikke helt enig i.

– Jeg deler fuldstændig Michael Gertsens opfattelse af, at vi ikke havde fornemmelsen af at der var noget vi kunne ændre.

Både Konservatives Michael Gertsen og SFs Suzette Frovin hilser også nyheden om en kommende redegørelse velkommen.

Michael Gertsen skriver i en mail til administrationen:

Tak for informationen – det glæder mig. Det vil være ønskeligt, at redegørelsen også indeholder :

1) Hvilke lovmæssige krav skal kommunen leve op til – og hvad er lokale politiske valg?

2) Hvordan griber man det an i vores nabokommuner?

3) At punktet til sin tid giver mulighed for debat og ikke blot er et orienteringspunkt.

Suzette Frovin:

– Jeg har selv bedt om, at jeg syntes det var på sin plads, at vi fik en samlet redegørelse. Vi har brug for at få en samlet tilbagemelding på, hvordan vi har tilrettelagt den indsats og at det bliver klarlagt, hvad det er vi kan tage stilling som medlemmer af byrådet

Nogle af de informationer, der er i artiklerne om de ukrainske flygtninge her på Nyborg Avis, har rystet Socialdemokratiets Sonja Marie Jensen.

– Jeg er stadig overrasket over rystet over de ting, I fra Nyborg Avis har fortalt os i de sidste dage. Vi har brug for at få at vide, hvad der er frivilliges opgave og hvad der er kommunale opgaver. Hvis vi har frivillige til at løse det, der burde være kommunale opgaver, så skal de jo ansættes. Jeg er rystet over at se, at der er mennesker, der har boet det sted i otte måneder. Det kan jeg ikke huske, jeg på nogen måde har fået informationer om før. Jeg er nødt til at have tillid til, at vi som politikere får de informationer, vis har brug for.

Borgmester Kenneth Muhs har også en ambition om, at Nyborg Kommune behandler flygtninge på en måde, så de får den hjælp de skal have.

– Vi er altid interesseret i at de gæster vi har fra Ukraine og fra andre steder at vi behandler de mennesker ordentligt. Nu får vi en status på, hvor vi egentlig er, og er der noget, vi skal have lavet om, så gør vi det. Det er magtpåliggende for mig, at man får den hjælp, man skal have og at man får den støtte, der skal til.

Du kan læse Nyborg Avis’ tre artikler om de ukrainske flygtninge og den frivillige ildsjæl i Multihuset i Herrested Måre, Carsten Rasmussen her (del 1), her (del 2) og her (del 3)