Borgmesterens vedholdenhed baner vejen for nye støjskærme: ”De nye kriterier har fjernet en væsentlig forhindring for at komme i betragtning”

1
612
Skærmbillede 2023 10 03 Kl. 14.01.42

På billedet kan man se de gamle støjskærme fra 90’erne langs vejen.  Foto: Magnus Terp

I den nye infrastrukturplan 2035 kan Nyborg Kommune komme i betragtning på lige fod med andre kommuner, selvom de nuværende støjskærme er ældre end 25 år. Borgmesteren understreger, at det er et stort skridt i den rigtige retning til en mere støjfri kommune.

Støjskærme af træ og ældre end 25 år har længe stået i vejen for en støjfri tilværelse for borgerne langs motorvejen i Nyborg Kommune. Her kom kommuner med eksisterende støjskærme bagerst i køen, når pengene skulle deles ud til nye.

Men med den nye Infrastrukturplan 2035 afsætter regeringen 3 milliarder kroner til at opsætte støjskærme langs motorveje i hele landet

Efter længere tids uenighed fra Borgmester Kenneth Muhs (V) og transportminister Thomas Danielsen (V), så er kriterierne nu blevet ændret for at få en plads i køen til nye støjskærme.

– Vi er nødt til at se på det samlede billede og bekæmpe støjen, der hvor den fylder mest. Derfor skal gamle støjskærme heller ikke mere stå i vejen for nye løsninger. Det betyder, at for eksempel kommuner som Nyborg, Køge og Roskilde, der har gamle støjskærme, nu kommer med på lige fod med andre, når der fremover skal udmøntes penge fra støjpuljen, siger transportminister Thomas Danielsen i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

Nu handler det om, hvorvidt skærmene kan stå på mål for støjniveauet langs den lokale motorvej, og ikke hvorvidt der blot står støjskærme i forvejen. Netop den ændring har Borgmester Kenneth Muhs stået i spidsen for.

– Udfordringen var, at når man lavede støjredegørelser og udmøntede penge til støjværn, så gjorde man det kun ud fra, hvor der ikke var støjværn i forvejen. Derfor var Nyborg Kommune diskvalificeret, fordi vi har ældre støjskærme fra 90’erne, siger Borgmester i Nyborg Kommune Kenneth Muhs.

Han har over længere tid presset ihærdigt på, for at få mærkesagen indført i den nye Infrastrukturplan 2035. Det kan give en mere stille fremtid til beboerne på strækningen fra Storebæltsvej og gennem Nyborg by.

– Jeg er meget tilfreds med, at transportministeren har lyttet til vores argumenter. Det betyder ikke, at de nye støjskærme står der nu, men de nye kriterier har fjernet en væsentlig forhindring for at komme i betragtning på lige fod med andre kommuner. Det særlige ved Nyborg er, at motorvejen går gennem byen. Det har en betydning for borgernes sundhed, og derfor har det været enormt vigtigt at få igennem, siger Kenneth Muhs.

I slutningen af 2023 kommer en ny støjkortlægning, som vil være grundlaget for vurderingen af nye projekter. I den tidligere omtalte pressemeddelelse skriver Transportministeriet, at der i det nye år vil det blive besluttet, hvilke kommuner, som får penge til støjskærme.