Chef beklager manglende kommunikation om Lynfrosten – Nu ændrer det sig, oplyser han

0
1500
Lynfrosten D. 6/9 23

Arbejdet på Lynfrosten er fremskredet. Foto: Nyborg Avis

Byggeriet på Lynfrosten er kilde til megen debat blandt Nyborg Kommunes borgere. Nu åbner Kommunen op for løbende kommunikation mellem myndighed og bygherre og de bekymrede nyborgensere.

Byggeriet på Lynfrosten fylder meget for nogle nyborgensere. Der er dem, der synes, at et butikscenter bliver sundt for byen, mens andre mener, at et sådan vil slå bymidten ihjel. Der er dem, der mener at kunne lugte kemikalier som fenol og som frygter for forurening fra giftgrunden, og der er dem, der ikke mener, aktiviteten på grunden skaber gener.

Midt mellem holdninger, meninger og observationer står kommunen som tilsynspligtig, og nu er den klar til i højere grad at inddrage Nyborg Kommunes borgere.

– Vi laver tilsyn på eget initiativ, eller når bygherren kontakter os med konkrete spørgsmål eller hændelser, vi skal tage stilling til, eller når vi får henvendelser fra borgere, siger Jakob Harberg, der er Teknik-, Miljø- og Erhvervschef i Nyborg Kommune.

Hans skøn er, at afdelingen i gennemsnit har været til stede på pladsen to gange ugentligt, siden nedbrydningsfirmaet P. Olsen begyndte at fjerne de gamle bygninger. Derudover har Kommunen skriftlige eller mundtlige underretninger eller kommunikation med bygherre, oplyser han.

– Firmaet graver ikke så dybt ned, at de rammer den helt tunge forurening på mange tons, der ligger på grunden. Men det er klart, at de støder på noget. Det er helt forventeligt, og det bliver håndteret efter bogen.

Efter bogen vil i den her sammenhæng sige, at P. Olsen sender forurenet jord, beton eller 20.000 liters gamle tønder, som det skete den anden dag, ud til et firma, der kan håndtere masserne. Det gør de, fortæller Jakob Harberg, hver gang de finder forurening eller har en mistanke om, at de gør.

– De forudsætninger vi har for den kortlagte forurening har stemt overens med de gange, entreprenøren har kontaktet os omkring kraftig lugt. Så har vi taget ned og kigget, og der har det stemt overens med det, vi ved er kortlagt på grunden. Der er ikke noget, der har overrasket os, og vi er tilfredse med den tætte dialog, vi har med entreprenøren.

Et mismatch I opfattelser

Selvom intet tilsyneladende har overrasket Kommunen, har nogle af de borgere, der er mest optaget af aktiviteten på giftgrunden og de mulige konsekvenser, samlet sig i græsrodsbevægelsen ‘Tjæren ved Lynfrosten’. Og i foreningens Facebook-gruppe, der hyppigt bliver opdateret, er bekymringerne mange.

– Borgernes sundhed og sikkerhed ligger os meget på sinde, så vi vil gøre alt, hvad der ligger inden for vores retningslinjer for at være med til at sikre det, siger Jakob Harberg om borgernes bange anelser.

Når der alligevel er så mange bekymringer derude, så er det vel også et tegn på, at I fra Kommunens side har været for dårlige til at kommunikere ud til borgerne?

– Jeg må da bare beklage på Kommunens vegne, hvis man har savnet de her informationer og at kunne få indsigt i, hvor stor forureningen er, og hvad det er for en forurening. Det vil vi prøve at gøre op med nu, og vi arbejder på at kunne komme med noget konkret hurtigst muligt, siger Teknik-, Miljø- og Erhvevschefen.

Debatten har været i gang i mange år, og selve nedrivningen har været i gang siden omkring årsskiftet. Hvorfor kommer det her først nu?

– De seneste måneder, hvor nedrivningsfirmaet er begyndt grave i jorden, er opmærksomheden blevet skærpet. Vi oplever, at nogle kommer til os med bekymringer, vi ikke fagligt kan genkende i alle tilfælde. Så vi vil gerne afmystificere nogle ting og håber, at en deling af viden kan være med til netop det.

Karin Di Martini fra Miljøgruppen ‘Tjæren ved Lynfrosten’ byder en proaktiv kommunikation velkommen – med forbehold.

– Jeg tænker, at den eneste måde, vi hidtil har fået viden og info, er ved, at jeg har skrevet klager og anmodet om aktindsigt. Så det er da på høje tid, at vi hører fra dem. Men hvis det bare handler om at spise os borgere af med en sludder for en sladder, så har jeg ikke meget til overs for det, siger hun.

Selvom Jakob Harberg og resten af teknisk afdeling ikke er færdige med at udarbejde materialet, har de en klar ambition om, hvad de ønsker at opnå.

– Det kunne være fint, hvis vi kan kommunikere lidt mere, om hvad der f.eks. kommer til at ske på grunden i næste uge. Det har vi en dialog med entreprenøren om, og således kan jeg håbe, borgerne kan få bedre indsigt i, hvad der løbende foregår, eller kommer til at foregå, af aktiviteter på grunden i nærmeste fremtid, siger han.

Jakob Harberg opfordrer til, at borgere kan henvende sig på teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk, hvis man ønsker at indgå i dialog om projektet. Derudover oplyser han, at afdelingen arbejder på at samle relevant information og udkomme så hurtigt som muligt.