De skjulte millionbesparelser: Forstå en særlig del af budgettet her

0
707

Besparelser for omkring 15 millioner kroner er endnu ikke øremærket. Det betyder, at det kan blive de kommunale arbejdspladser selv, der skal finde ud af, hvor pengene kan findes

Nyborg Rådhus

I morgen andenbehandler byrådet budgettet for 2024-2027. Foto: Magnus Terp

I morgen vedtager byrådet i Nyborg Kommune budgettet for de kommende år. Forligspartierne har haft stort fokus på at fortælle om det, der alligevel ikke blev ramt af besparelser.

I midlertid er kun få reelle besparelser udpenslet i budgettet, mens hverken politikere eller administrationen ved, hvordan næsten halvdelen af besparelserne skal findes.

Når man nærlæser budgettet for Nyborg Kommune for de kommende år, er der særligt en sætning, der går igen. Den hedder: ”Manglende kompensation for prisstigninger”. Det, den sætning reelt dækker over, er, at de enkelte kommuner ikke længere bliver kompenseret af staten, for at alt er blevet dyrere.

Når Nyborg Kommune skriver sætningen ud for et tal, der vedrører et udvalg, så kunne der lige så godt have stået ”Rammebesparelse”. En rammebesparelse er, kort fortalt, en besparelse på et område, hvor man ikke ved, hvordan man skal opnå besparelsen.

Det samme gør sig gældende for sætningen ”ny lov om afskaffelse af store bededag”. De besparelser er der mange af i det budget, der, efter al sandsynlighed, bliver vedtaget i morgen.

For overblikkets skyld er her en liste med de enkelte udvalgs rammebesparelser:

  • Teknik og Miljøudvalget: 280.000 kr.
  • Skole og Dagstilbudsudvalget: 4.885.000 kr.
  • Kultur og Fritidsudvalget: 288.000 kr.
  • Sundheds og Forebyggelsesudvalget: 533.000 kr.
  • Ældreudvalget: 4.414.000 kr.
  • Social og Handicapudvalget: 1.525.000 kr.
  • Beskæftigelses og Integrationsudvalget: 30.000 kr. (Samme udvalg har en meget ukonkret beskrevet besparelse, der hedder ”skærpet fokus på Sygedagpenge: 2.000.000. Hvordan det skal foregå, kan man ikke se)
  • Erhvervs og Udviklingsudvalget: 34.000 kr.
  • Økonomiudvalget: 2.887.000 kr.

Samlet set er der besparelser for 14.876.000 i det budget, der ligger til vedtagelse, hvor politikerne ikke ved, hvordan besparelserne skal opnås. Rammebesparelser vil typisk betyde, at opgaverne med at finde besparelserne bliver lagt over til administrationen, der i samarbejde med de decentrale enheder, som plejehjem, skoler og daginstitutioner, skal finde de besparelser, der er bestilt af politikerne.

Derfor kan man ikke sige noget definitivt om, hvor mange mennesker der skal afskediges på de enkelte områder. Det eneste område, hvor der er meldt en reduktion i medarbejderstaben ud, er i udgifterne til ledelse og administration. De besparelser er ikke en del af ovenstående regnestykke. Det vil dog være at betragte som meget usandsynligt, at der kan findes næsten 15 millioner kroner i besparelser, uden det kommer til at betyde afskedigelse af medarbejdere.