Det er ingens skyld, det er alles skyld: Nu reagerer borgmesteren på ulovlig sagsbehandling

0
856

Kenneth Muhs (V) forholder sig nu til BDO-rapportens afsløringer, og det samme gør en chokeret Sonja Marie Jensen (A)

Lone Lorenzen

Direktør for Social- og Familieområdet i Nyborg Kommune, Lone Lorenzen, fremlagde rapportens resultater for pressen tidligere i dag. Foto: Michael Rathje

Har du læst vores andre historier om kommunens svigt og lovbrud i børnesager? Hvis ikke, så kan du gøre det her og her

210 børn i Nyborg Kommune har ikke fået den samtale med kommunen, som de ellers har krav på, når der er blevet lavet en underretning. Samlet set er det over 55 procent af de børn, der er blevet lavet underretninger om fra september 2022-september 2023.

“Vi har ikke fået fremlagt den fulde sandhed før nu. Jeg er dybt, dybt rystet og simpelthen decideret i chok. Det her er et massivt svigt.”
– sonja marie jensen (A)

Den BDO-rapport, der landede i skødet på kommunen, byrådet og offentligheden tidligere i dag, viser gentagende og massevis af lovbrud på børne- og familieområdet. Den kaster også lys over en usund kultur i Nyborg Kommunes børne- og familieafdeling, hvor medarbejderne er forråede og generelt udviser ‘en manglende ansvarsfølelse’ ift. de sager, de arbejder med. Læs mere om rapportens indhold her.

Men da rapporten blev bestilt, var byrådets intention med den en helt anden; Politikerne ville vide, om der var penge at spare på området. Det var afsættet, selvom kommunen i forvejen bruger færre penge på området  end sammenlignelige kommuner, og på trods af indtrængende og bekymrede beretninger og anbefalinger fra borgerrådgiverene i deres årsrapporter for både 2019, 2021 og 2022.

Årsrapporter, der er blevet præsenteret for samtlige af Nyborg Kommunes lokalpolitikere. Med andre ord kan ingen i det siddende byråd undsige sig at have været bevidst om, at den var gal på børne- og familieområdet.

Alligevel er toppolitikerne rystede over rapportens omfang.

“Det er kritisabelt, og det vil vi gerne beklage og undskylde, der hvor det skal til.” – Kenneth muhs (V)

Kenneth Muhs

Nyborg Kommunes borgmester, Kenneth Muhs (V). Foto: Michael Rathje

Direktøren for Social- og Familie, Lone Lorenzen, tiltrådte sin stilling i august i år, og kommunaldirektør Tim Jeppesen tiltrådte sin i februar. De er altså begge nye i kommunen.

Men der sidder politikere i byrådet, der har fulgt med på administrationens sidelinje i mange år. En af dem er Kenneth Muhs, der har båret borgmesterkæden siden 2014.

Hvorfor har I i byrådet ikke gjort noget, før denne BDO-rapport er kommet? 

– Når vi får sådan en rapport fra Borgerrådgiveren, sætter vi en handlingsplan i gang, og vi har så en forventning om, at man forvaltningsmæssigt løfter det og sørger for, det sker. Og der må jeg bare sige, at vi kan se, at den del bare ikke er udført godt nok, siger borgmesteren.

Set i lyset af den store udskiftning i administrationen, er det så ikke i sidste ende dit ansvar?

– Det er vores alle sammens ansvar. Det også mit ansvar, det er byrådets ansvar og udvalgets ansvar. De mange udskiftninger i administrationen har betydet, at vi ikke har fået vide fra vores forvaltning, at vi ikke har løst opgaverne, og det er også det, som BDO-rapporten afdækker. Havde vi vidst at det var i det her omfang, så havde vi jo handlet på det. Vi skal jo kunne stole på at den tilbagemelding, vi får fra administrationen er retvisende.

BDO-rapporten peger på en forråelse blandt medarbejderne. Hvordan kan sådan en kultur opstå?

– Hvis jeg kunne svare på det, så havde vi gjort noget andet.

Har du noget indtryk af, at der er lignende problemer i andre afdelinger af administrationen?

– Det håber jeg dæleme ikke, der er.

Sonja Marie Jensen Web

Sonja Marie Jensen (A), 2. viceborgmester. Foto: Nyborg Kommune

Socialdeokratiets Martin Stenmann har flere gange råbt op om borgerrådgiverens beretninger og de lovbrud, der er foregået på området, blandt andet i dette debatindlæg, Fyens Stiftstidende bragte i starten af året.

Ifølge Sonja Marie Jensen (A) har Socialdemokratiet ved flere lejligheder ‘rejst spørgsmål om lige præcis det her i udvalgene’.

– Jeg må bare sige, at den her rapport viser ting, vi ikke anede fandt sted i det omfang. Vi har ikke fået fremlagt den fulde sandhed før nu. Jeg er dybt, dybt rystet og simpelthen decideret i chok. Det her er et massivt svigt, siger gruppeformanden.

Men borgerrådgiveren har jo lavet to rapporter, som I alle har læst, hvor han er meget markant og udtrykker dyb bekymring. Der er vel ingen af jer, der kan undsige jer at have vidst, at der var noget galt på det her område?

– Både og. Jeg undsiger ikke, at der har været noget galt, for vi har spurgt ind til det her rigtig mange gange. Noget af det sidste, jeg gjorde, før jeg gik på orlov var at spørge: Hvorfor har vi ikke fået en opfølgning på borgerrådgiverens rapport, som vi aftalte, sidst han var for byrådet?

– Men det er sindssygt problematisk, at man ikke har taget borgerrådgiveren alvorligt nok i løbet af de to år, hvor der har været så mange skiftende ledere, at det nærmest kun er borgmesteren, der er den gennemgående chef, siger hun.

Borgmesteren udtrykker også ærgrelse over endnu et hak i borgernes tillid til Nyborg kommune.

– Det vigtigste for mig, det er, at man kan forvente at få en ordentlig behandling, og det har vores ledelse og vores medarbejdere ikke leveret, og det er ikke godt nok.

Er du klar til at sige undskyld til de 210 børn, der ikke har fået den hjælp, de har krav på?

“Det er kritisabelt, og det vil vi gerne beklage og undskylde, der hvor det skal til.” – Kenneth muhs (V)

Den nye direktion har igangsat flere tiltag for at få vendt den dårlige kultur og få borgernes tillid tilbage. Der er blandt andet omorganisering af ledelse, kompetenceudvikling, ledertilsyn og nye ansættelser på tapetet.