Det kan blive en dyr fornøjelse, men nu kommer den altså: Ørbæk takker ja til fjernvarme

0
450

Snart kommer fjernvarmen Ørbæk og Refsvindinge. Projektet vil strække sig over flere år, og kan – for nogle – blive omkostningsfuldt

Sony Dsc

Det tog lidt tid, men nu har Ørbæk overgivet sig til tanken om fjernvarme. Foto: Magnus Terp

Nyborgs fjernvarmeforsyning forgrener sig endnu længere ud; Ørbæk har takket ja til en ny varmekilde.

Beslutningen kommer på baggrund af Nyborg Forsynings ønske om at udrulle fjernvarmenettet til både Refsvindinge og Ørbæk.

Allerede i oktober opnåede projektet de nødvendige tilkendegivelser fra 60 procent af husstandene i Refsvindinge, og nu er Ørbæk – efter lidt længere betænkningstid – kommet med på varmevognen.

– Med tilslutningen af Ørbæk og Refsvindinge dækker Nyborg Forsyning rundt regnet 60% af husstande i Nyborg Kommune. Det er positivt og godt for Danmarks målsætning om at udfase fossile energiformer til opvarmningsformål, siger Martin Huus, bestyrelsesformand for Nyborg Forsyning i en pressemeddelelse.

Nyborg Forsyning forsyner i dag omkring 9.000 husstande med fjernvarme i Nyborg og Ullerslev. Mere end 90 procent af den varme, der ender ude i radiatorende, er overskudsvarme fra produktionen på 4 lokale virksomheder, samt fra renseanlægget i Nyborg.

I Nyborg Kommunes varmeplan er målet, at 75 procent af de private husstande i kommunen skal være fjernvarmeforsynet.

Planen

Hvad det kommer til at koste de fremtidige fjernvarme-brugere i Ørbæk og Refsvindinge at få tilsluttet sig ledningerne, er svært at sige. Det kommer nemlig til at variere fra husstand til husstand, og afstanden fra hjemmet til fjernvarmeledningen er en vigtig faktor.

En standard tilslutning er 34.500 kroner plus 2.750 kroner hvert år i 10 år. Ved standardtilslutning forstås, at ejendommen maksimalt har 20 meter stikledning og maksimalt 334 kvadratmeter bolig eller erhvervsareal. Det oplyser Nyborg Forsyning på dens hjemmeside, hvor du også kan regne din egen tilkobningspris ud.

Nyborg Forsyning forventer at starte gravearbejdet på Bøjdenvej i Rosilde i 2024 og tilkobling af Refsvindinge i løbet af 2025. Derefter fortsætter udbredningen af det allerede 284 kilometer lange ledningsystem til Ørbæk, og forsyningsselskabet regner med at kunne nå helt i mål med projektet i slutningen af 2027 eller starten af 2028.