Ejer af Lynfrostgrunden: 3F’s politianmeldelse er hul i hovedet. 3F: Medlemmer risikerer at dø af kræft

0
238

Fagforeningen 3F har foretaget en politianmeldelse af firmaet Innovater, efter den seneste afgørelse fra Arbejdstilsynet.
Her står, at Innovater har overtrådt arbejdsmiljøloven ved ikke at oplyse om kræftfremkaldende stoffer på Lynfrostgrunden.

Lynfrosten

På Lynfrostgrunden er de store butikker ved at tage form. Grave- og støbearbejdet er overstået. Derfor får Innovater ikke et påbud af Arbejdstilsynet, da byggeprocessen ikke længere kan ændres.  

Alle er enige om, at Lynfrostgrunden, hvor et stort butikscenter skyder i vejret, er stærkt forurenet.

Ingen ved dog præcist hvilke kemikalier, eller præcist hvor på grunden, de findes, efter Tjærekompagniet igennem årtier ledte giftstoffer ud og gravede dem ned i tanke.

Blandt de mange kemikalier, der er konstateret på grunden, er der især tre stoffer som vækker bekymring, ikke mindst blandt 3F og deres medlemmer, der har arbejdet på giftgrunden med pilotering og støbning af betondæk.

Det drejer sig om clorphenoler, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende, samt benzen og TCE, som begge er kræftfremkaldende.

Lynfrost Arbejder

Arbejdstilsynet skriver, at de ansatte kan blive udsat for unødige påvirkninger fra sundhedsskadelige og kræftfremkaldene stoffer under arbejdets udførelse. Foto: Michael Rathje  

– Alle ved jo godt at grunden er forurenet. Men for mig er der meget store forskel på, om man ved, at den jord, man skal ned og arbejde i, er forurenet, eller om man ved, at den jord, man skal ned og arbejde i er kræftfremkaldende, siger Andreas Jensen, der er næstformand i 3F Østfyn.

Innovater har overtrådt arbejdsmiljøloven

Den 9. januar modtog Innovater en afgørelse fra Arbejdstilsynet, der slog fast, at Innovater har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler, fordi de ikke havde sikret sig, at Innovaters rådgivende ingeniørfirma præcist havde angivet hvilke særlige risici, der var i form af jordforurening med især phenoler, benzen og TCE.

Da grave- og støbearbejdet er færdigt på Lynfrostgrunden får Innovater ikke noget påbud om at rette op på forholdet. Firmaet får dog en ”gul smiley” af Arbejdstilsynet.

Men Arbejdstilsynets afgørelse om, at Innovater har overtrådt arbejdsmiljøloven har fået 3F til at politianmelde både Innovater og deres rådgivende ingeniørfirma Arne Elkjær A/S.

Overfor Nyborg Avis erkender direktør i Innovater, Morten Lykke, at det er korrekt, at deres rådgivende ingeniørfirma, ikke havde præciseret hvilke kemikalier, og hvor de lå, i de kort, som underleverandørerne fik udleveret.

– Det er rigtigt, at vi i efteråret har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, for ikke at have informeret om forureningen i en enkelt kontrakt, med det firma, der rev de gamle Lynfrostbygninger ned. Vi havde vurderet, det ikke var nødvendigt, da de ikke skulle grave i den forurenede jord. Men siden har vi i alle vores entreprisekontrakter med underleverandører vedhæftet forundersøgelser og miljørapporter, forklarer Morten Lykke.

Var ikke vidende om sit ansvar

Nyborg Avis har fået indblik i flere af disse kontrakter og kan konstatere, at underleverandørerne af Innovater er blevet informeret om, at grunden er stærkt forurenet, og hvilke forholdsregler de skal træffe for deres medarbejderes sikkerhed.

– Det kan da sagtens være, at de papirer ligger ude på byggepladsen, når firmaerne kommer derud. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at de gør. Men i Arbejdstilsynets afgørelse fra den 9. januar står der blandt andet, at Innovater trods revidering ikke har tingene med. Og jeg tænker, at Arbejdstilsynet ikke laver sådan noget her uden at have styr på deres ting, siger Andreas Jensen fra 3F.

Morten lykke fortæller, at han ikke var vidende om, at hans firma var forpligtiget til, udover at informere underleverandørerne i kontrakten om forureningens omfang, også havde pligt til at sørge for, at det rådgivende ingeniørfirma videregav oplysninger om, hvilke kemikalier der er på grunden, og hvor de findes.

– Vi har udtalt i et svar til Arbejdstilsynet, at vi ikke var vidende om, at vi faktisk havde et ansvar for at vores rådgivende ingeniørfirma også gav de oplysninger til underleverandørerne, forklarer Morten Lykke.

Men det giver Andreas Jensen ikke meget for.

– For mig er det præcis det samme, som hvis du arbejdede for mig, og jeg bad dig om at gå ind og brække en væg ned, uden at fortælle dig, at der var asbest i den væg, selvom jeg godt vidste det, lyder det fra Andreas Jensen.

Lynfrosten Arbejde

3F har politianmeldt Innovater, da de frygter for medlemmernes helbred. Foto: Michael Rathje  

Uforstående over for politianmeldelsen

Morten Lykke har svært ved at forstå, hvorfor 3F har politianmeldt Innovater og deres rådgivende ingeniørfirma Arne Elkjær A/S.

– I min verden er politianmeldelsen fuldstændig i hul i hovedet og grebet ud af luften. Der er intet opsigtsvækkende i det her. Jeg er både sådan lidt ærgerligt og skuffet og sur. Jeg synes virkelig, at 3F blæser noget op her, som der ikke rigtig er noget at blæse op i, slutter Morten Lykke.

Når 3F har foretaget en politianmeldelse, er det først og fremmest af hensyn til medlemmernes helbred, forklarer Andreas Jensen:

– De her ”drenge”, der har gået på byggepladsen, de risikerer jo at dø af kræft om ti år.

Derfor opfordrer 3F da også sine medlemmer, der har arbejdet på Lynfrostgrunden, til at tage kontakt til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på OUH for løbende at få tjekket deres helbredstilstand.

Arbejdstilsynet skriver i deres afgørelse den 9. januar:

Virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at sørge for, at den der lader dele af et projekt udføre af andre, skal sørge for, at det samlede projekt ved sine angivelser sikrer, at der i projektmaterialet for opførelse af bygninger på Storebæltsvej 10 i Nyborg præcist angives hvilke særlige risici i form af jordforurening med phenoler, totalkulbrinter, chlorerede opløsningsmidler mv, der har betydning for sundheden ved projektetgennemførelse.
Men I får ikke påbud, fordi Arbejdstilsynet vurderer, at byggeprocessen ikke længere kan ændres.

Arbejdstilsynets begrundelse for afgørelsen:

At der i projektmaterialet ikke var tilstrækkeligt angivet, hvilke særlige risici og andre særlige forhold der er forbundet med det konkrete projekt, herunder at jordforureningen på grunden bl.a. indeholder chlorerede opløsningsmiddel trichlorethylen (TCE), som er kræftfremkaldende, phenoler og totalkulbrinter.

At de manglende angivelser gør, at der er risiko for at arbejdet med opførelsen af bygningerne bliver udført på sådan en måde, at de ansatte kan blive udsat for unødige påvirkninger fra sundhedsskadelige og kræftfremkaldene stoffer under arbejdets udførelse. En vurdering, der underbygges af, at flere af de ansatte på byggepladsen har haft symptomer på hovedpine og ondt i maven. Symptomer der kan være bivirkninger fra forureningen på grunden.

At når der graves i jorden eller jorden blotlægges, vil der være risiko for påvirkning fra de stoffer, som findes i jorden, fordi de chlorerede opløsningsmidler samt phenoler og chlor phenoler, vil blive frigivet til luften, hvorved de ansatte på pladsen kan blive eksponeret for stofferne.

Denne artikel er gratis - og det kan du takke Nyborg Avis' abonnenter for.

Det koster nemlig at lave nærværende journalistik.

Mira Michael Rathje Dsc1069

Lige nu kan du prøve Nyborg Avis kvit og frit
i de første 30 dage, hvis du klikker her.