#enmillionstemmer roser Nyborg Kommune for indsatsen på det sociale område

0
403

Gruppen #enmillionstemmer har tidligere kritiseret kommunen for ikke at have styr på deres sagsbehandlingsfrister, sådan som Folketinget besluttede for 25 år siden

Skærmbillede 2024 01 16 230049

#enmillionstemmer startede i 2019 og samler mennesker på tværs af diagnoser, synlige og usynlige, pårørende og kommunegrænser

Vi kunne i går fortælle, at Nyborg Kommune er i fuld gang med at justere og opdatere sagsbehandlingsfristerne for at kunne give borgerne et mere realistisk bud på, hvor lang tid en borger skal vente på svar på deres henvendelser på det sociale område. I 22 tilfælde bliver sagsbehandlingsfristerne sat op, i de fleste tilfælde til dobbelt så lang frist for et svar, som det i dag fremgår af Nyborg Kommunes hjemmeside.

Desuden vil kommunen indsætte 20 flere punkter med frister på oversigten på hjemmesiden.

De kommende punkter med sagsbehandlingsfristerne er i høj grad gruppen #enmillionstemmers fortjeneste. Gruppen #enmillionstemmer er en folkebevægelse med frivillige, der arbejder for at sikre retssikkerhed for mennesker med funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet.

Sidste år opfordrede de Ankestyrelse til at rejse tilsynssager over for de kommuner, der ikke overholder kravene om offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister. Det drejede sig faktisk om samtlige 98 kommuner.

Danmarks kommuner har siden Retssikkerhedsloven trådte i kraft 1. juli 1998, haft pligt til at offentliggøre, hvor længe en borger må vente på at få en sag afgjort inden for det sociale område.

#enmillionstemmer skrev to gange direkte til Nyborg Kommune, hvor de gjorde opmærksom på de manglende punkter på oversigten. Gruppen henvendte sig også til Ankestyrelsen, som udvalgte 15 kommuner, de har kigget nærmere på. Blandt andet Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune fik 18. december 2023 brev fra Ankestyrelsen, hvor de også gjorde opmærksom på, at der var flere punkter om sagsbehandlingsfrister, som ikke var at finde på kommunens hjemmeside. Det var dog ikke så alvorligt, at det blev til en tilsynssag, og sagen blev derfor lukket ned.

Men nu er Nyborg Kommune så selv gået i gang med at tilføje de punkter, som manglede på deres oversigt.

– Selv om der ikke er kommet et egentligt tilsynsbrev eller en høring om en tilsynssag i Nyborg, så er de jo faktisk selv gået i gang. Og det er jo fantastisk dejligt, siger Elizabeth Christensen fra #enmillionstemmer.

Elizabeth Christensen

Elizabeth Christensen har sammen med Peter Hansen arbejdet i et år på at få landets kommuner til at overholde loven om sagsbehandlingsfrister. Privatfoto

Gruppen har over et år arbejdet på at få alle kommuner til at offentliggøre alle former for sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

– Vi kunne tænke os, at kommunerne fik fastsat nogle frister, så borgerne ved, hvor lang tid de skal vente, altså ”når jeg har sendt en ansøgning, hvornår kan jeg så forvente et svar”, at der er en tidshorisont. Man kan jo ikke klage over, hvor lang sådan en tidshorisont er. Jeg kan også se på  den oversigt, der nu ligger fra Nyborg Kommune, at mange frister er forlænget en del. Men når man ikke kan leve op til fristerne, så er man også forpligtiget til at rette til. Enten ved at tilføre ressourcer, eller forlænge fristerne, hvis der ikke er nok personale til at udføre arbejdet, forklarer Elizabeth Christensen.

Selv om der således er ros til Nyborg Kommune for deres indsats, er de ifølge Elizabeth Christensen ikke helt i mål endnu.

– Der mangler stadig noget i kommunens oversigt. Den handler blandt andet om § 13, når en borger beder om at blive henvist til VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, red.).

Her skriver Nyborg Kommune, at fristen er en uge, men det er først efter udarbejdelse af afdækning.

– Altså, at sagsbehandlingstiden først starter, når de har de nødvendige oplysninger. Det betyder, at kommunen skal lave en del arbejde først, før der så må gå en uge for et svar. Fristen skal gå fra, man ansøger, til man modtager en afgørelse. Der må ikke være en sagsbehandlingstid før. Det duer ikke, slår Elizabeth Christensen fast.

Hun påpeger også punktet under Servicelovens § 114 om støtte til køb af en bil i forbindelse med et handicap. Her er Nyborg Kommunes sagsbehandlingsfrist på 12 måneder, men der står ikke noget om fristen, hvis man har en særlig indretning i sin bil, og denne indretning går i stykker. Det kan for eksempel være et automatgear, hvis man har mistet et ben.

Umiddelbart ser det ud til, at man igen kan risikere at skulle vente 12 måneder på at få svar, om man kan få betalt reparationen. Vælger borgeren så selv at lægge ud for en reparation, fordi de ikke kan vente så længe, så bortfalder kommunens pligt til at betale.

Elizabeth Christensen fortæller, at de faktisk kun har været to personer fra #enmillionerstemmer, der har arbejdet for at få kommunerne til at leve op til loven om sagsbehandlingsfrister. Nu skal de lige have et par uger til at puste ud, og så tager de fat på de 15 kommuner, der har fået et brev fra Ankestyrelsen, for at se om de har gjort noget ved de mangelfulde oversigter over fristerne for et svar.

Denne artikel er gratis - og det kan du takke Nyborg Avis' abonnenter for.

Det koster nemlig at lave kritisk og nærværende journalistik.

Mira Michael Rathje Dsc1069

Lige nu kan du prøve Nyborg Avis kvit og frit
i de første 30 dage, hvis du klikker her.