Færre passagerer og dyrere drift får konsekvenser for busdriften i Nyborg Kommune

0
794

Den økonomiske ramme, som Region Syddanmark stiller til rådighed, gør, at Fynbus ser sig nødsaget til at omlægge en række busruter. Den overordnede strategi er, at de ruter, der i dag har mange passagerer, skal have flere afgange, mens de, der har få, enten får færre afgange eller bliver fjernet helt

Fynbus 2 1

Besparelserne forventes at få konsekvenser for 60.500 passagerer, der i dag bruger Fynbus inden for Nyborg Kommunes grænser. Foto: Arkiv

Busruterne på Fyn skal tilpasses. Fynbus har derfor sendt et forslag til et opdateret regionalt busnet i offentlig høring. Det skyldes til dels, at der på nogle af ruterne er for få passagerer, samt at Region Syddanmark har spændt den økonomiske livrem ind ift. finansieringen af den offentlige bustrafik. Samtidig er driftsomkostningerne, særligt ift. brændstof og chauffører steget. Som forslaget står nu inden høringen, ser det således ud.

Rute 930: På ruterne fra Nyborg via Svendborg mod Faaborg eller Rudkøbing kommer der 10% flere afgange – 12% flere kun mod Svendborg, da passagertallet ventes at stige kraftigt.

Rute 195: Stoppesteder i mindre byer mellem Nyborg, Langeskov og Odense påvirkes. Bliver afskaffet i weekenden samt reduceret med 8% på hverdage, og får i Nyborg Kommune særligt konsekvenser for Hjulby, Aunslev og Ullerslev, da man kun vil kunne rejse med tog på strækningen i weekenden.

Rute 921: I modsætning til rute 195 er der her ingen togforbindelse som alternativ – ligeledes planlægges en nedlæggelse af ruten i weekenden samt et fald i hverdagsdriften på 7%. Det får konsekvenser for alle, der i dag benytter bussen i weekenden mellem Nyborg, Hjulby, Aunslev, Ullerslev og videre op mod Kerteminde.

Rute 920: Bussen mod Faaborg via Ringe bliver afskaffet i weekender og beskåret med 41% i hverdage. Berører især Vindinge, Refsvindinge og Ørbæk.

Rute 832U og 864U: Uddannelsesbusserne til og fra Svendborg nedlægges, og man vil fremover skulle tage 930 i stedet.

Byrådsmedlem i Kerteminde Kommune, Anne Fiber (C), der også sidder i bestyrelsen hos Fynbus, er ærgerlig over, at det her er nødvendigt, men fastslår også, at Fynbus ikke har nogen anden mulighed grundet de nye økonomiske rammer.

– Der er mange på hele Fyn, som desværre kommer til at miste en busforbindelse, som de bruger i dag, men vi er blevet bundet op på hænder og fødder af regionen, så vores opgave er nu at gennemføre effektiviseringen så rimeligt og fornuftigt som overhovedet muligt.

Jeg vil også opfordre enkelte borgere og foreninger til at give deres mening til kende, hvis de bliver påvirkede af forslaget, afslutter Anne Fiber.

Man kan sende sit høringssvar ind til Fynbus helt frem til den. 4. december på kommentar@fynbus.dk. Der foreligger endnu ikke nærmere detaljer om, hvilke afgange, der helt præcist bliver berørt i hverdagene.