Fiasko vendt til succes: Nyborg har halveret sagsbehandlingstider

0
221

Ansættelse af to nye byggesagsbehandlere er en af grundene til, at Nyborg Kommune har nedbragt ventetiden på en byggetilladelse fra i gennemsnit 106 dage til 54 dage

20240315 173303

Sagsbehandlingstiden på byggetilladelser i Nyborg Kommune er faldet drastisk inden for de seneste måneder, og Tenax Sild A/S i Nyborg er en af de virksomheder, der har fået en hurtig byggetilladelse. Foto: Susanne Jølck

Nyborg Kommune fik forleden den tvivlsomme ære af at være på andenpladsen blandt de ti fynske kommuner i en ny opgørelse af sagsbehandlingstiden på en byggetilladelse. Ventetiden er ifølge en opgørelse fra DI Byggeri på 106 dage i Nyborg, mens kun Nordfyns Kommune ligger højere med en sagsbehandlingstid på 161 dage.

DI Byggeri har målt alle landets kommuner på deres gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Ventetiden er opgjort fra den dag, hvor kommunerne har modtaget alle oplysninger i byggesagen, så det er den reelle sagsbehandlingstid i kommunerne, der er målt på.

Men faktisk er den reelle sagsbehandlingstid i Nyborg Kommune faldet drastisk, siden DI Byggeri indsamlede data til sin opgørelse. Ventetiden er på få måneder faldet til omtrent det halve, så borgere og virksomheder i gennemsnit nu venter kun 54 dage mod tidligere 106 dage. Landsgennemsnittet er 64 dage.

Kommunen har flere forklaringer på det kraftige fald. For det første er der tilført flere ressourcer i form af vikarer og to nye fastansatte byggesagsbehandlere. For det andet har sagsbehandlingstiden i 2023 været unaturligt høj af to årsager: Dels har der været nogle store byggesager, blandt andet Lynfrosten, der har været overordentligt langvarige, og som derfor har trukket statistikken i den forkerte retning. Dels har der været sager, som har været trukket i langdrag, fordi Nyborg Kommune har hjulpet og guidet ansøgerne gennem processen i stedet for blot at afvise deres sag på grund af manglende oplysninger. Dermed er ventetiden i deres tilfælde blevet længere, mens andre er blevet hjulpet hurtigere.

– Overraskende hurtigt

Altså ser det allerede nu ud til, at Nyborg Kommune kommer til at befinde sig betydeligt længere nede på skalaen, når DI Byggeri opgør sagsbehandlingstiderne for 2024. Lige nu er ventetiden som nævnt på 54 dage, og man regner med at komme endnu længere ned.

Nyborg Kommune har på foranledning af Nyborg Avis fundet to eksempler på nye sager, hvor ventetiden på at få byggetilladelser har været lav.

Nikolaj Svendsen ansøgte 31. januar om lov til at opføre en tilbygning til sit hus i Ullerslev og fik byggetilladelse allerede 7. februar.

Tenax Sild A/S i Nyborg holdt møde med Nyborg Kommune i januar og indsendte 12. februar en ansøgning om tilladelse til at opføre to tilbygninger. Virksomheden fik byggetilladelse 7. marts og er gået i gang med at bygge.

– Vi har fået en god behandling af Nyborg Kommune, og jeg må sige, at det gik overraskende hurtigt med at få byggetilladelse. Men vi understregede også på de indledende møder, at det var vigtigt med hurtig sagsbehandling, siger Karsten Jakobsen fra rådgivningsvirksomheden NIRAS, der har ført byggesagen på vegne af Tenax Sild A/S.