Flygtningesagen (Del 1): Ingen kvaler, ukrainerne betaler

Ukrainske flygtninge betaler den maksimale husleje, en kommune må kræve, for at bo på en nedlagt skole i Herrested, hvor op mod 32 mennesker deler bygningens ene toilet og må gå i bad i en nærliggende hal. Forholdene ‘ryster’ dele af byrådet, mens andre ‘har svært ved at acceptere, at kommunen tørrer faste afgifter af på flygtninge’. Samtidig ligger det overvejende ansvar for sagen i byrådet.

Sony Dsc

Tørrefaciliteter i kælderen af Multihuset. Foto: Magnus Terp

Den 24. februar 2022 står printet ind i hukommelsen hos de fleste danskere. Putin invaderede Ukraine, og det Europa, vi kendte, er ikke længere. Flygtningestrømmen, der stille og næsten umærkeligt flød ind over Danmark allerede i 2021, intensiveres i starten af 2022 – og sådan er det blevet ved. 

 I Herrested ligger en gammel skole. Siden al undervisning stoppede der i 2011, er de kommunalt ejede lokaler blevet brugt som multihus, hvor frivillige har arrangeret alt fra yoga-undervisning til mande-madklub. For halvandet år siden ændrede formålet sig med ét opkald fra Kommunen. 

Img 20220524 123030

Eksempel på soveforhold og et af de private rum. Foto: Carsten Rasmussen.

De første 12 flygtninge flyttede ind i multihusets lokaler d. 16. marts 2022. Så snart de ukrainske flygtninge modtog eller modtager opholdstilladelse og dermed integrationsydelse, skal de begynde at betale husleje til den kommune, de bor i. 

Integrationsydelsen lyder på 8.886 kroner for en forsørger uden ret til ekstra børnepenge. Ikke-forsørgere modtager 6.350 kroner. Begge beløb er før skat.

Sony Dsc

Det store beboelsesrum, hvor der i øjeblikket bor ni flygtninge – to voksne og syv børn. Foto: Magnus Terp

Img 20220524 122913

Det store rum, da der boede 10 kvinder, og man valgte at bruge rumdelere for at skabe privatliv. Foto: Carsten Rasmussen.

Forholdene

Den maksimale husleje, en kommune må opkræve fra en enlig ukrainsk flygtning med eller uden børn, var 2.402 kroner pr. måned sidste år. I dag er det beløb steget til 2.467 kroner. 

I april 2022 sendte Udlændinge- og Integrationsministeriet et informationsbrev til alle danske kommuner. I brevet fremgår det, at ‘kommunen alene kan opkræve den reelle udgift’ til lejemål. Det vil sige, at hvis en Kommune huser en flygtning i en midlertidig bolig, der er dyrere end de 2.467 kroner, så må Kommunen selv betale det resterende beløb fra flygtningenes maks-husleje til den husleje, udlejeren kræver. 

Omvendt er det en mulighed, at de ukrainske flygtninge bliver indkvarteret i boliger, der er billigere end de 2.467 kroner. I de tilfælde må kommunerne kun opkræve den reelle husleje.

Sony Dsc

En af de små værelser i Multihuset. I et eksempel bor der i øjeblikket en far (58 år) og en søn (19 år) i lignende værelse. Foto: Magnus Terp

“Jeg har svært ved at acceptere, at vi som kommune tørrer vores faste udgifter af på flygtninge,” – Michael Gertsen (C)

Da multihuset havde flest beboere, var de 32. I skrivende stund bor de 17, og i alt har 65 flygtninge haft ophold i bygningen i Herrested Måre. Dem, der har boet i huset længst tid, boede der i otte måneder.

I bygningen findes ét toilet, mens to andre ligger i gården. Der var én håndvask i stueetagen, da huset åbnede for flygtninge. Når beboerne skal i bad, må de gå en strækning på omkring 150 meter for at nå over i den nærliggende hal. Her låner Multihuset et eller to omklædningsrum afhængig af, hvor mange flygtninge der bor i huset. 

Sony Dsc

Afstanden fra indgangen til Multihuset til badefaciliteter i den nærliggende hal (Den orange bygning) er cirka 150 meter. Foto: Magnus Terp

Sony Dsc

Badefaciliteten for flygtninge i den nærliggende hal. Foto: Magnus Terp

Da de første flygtninge flyttede ind, var der ét køkken i huset. Med tiden har Carsten Rasmussen, bestyrelsesformand i Multihuset, med hjælp fra frivillige kræfter og donationer lavet endnu et køkken, beboerne kan bruge. 

Nyborg Kommune har indkøbt 50 luftmadrasser og soveposer og senere 8 feltsenge. I dag sover de fleste beboere i senge, lokale har doneret.

Alle voksne ukrainske flygtninge med opholdstilladelse, der har været og er indkvarteret på Multihuset i Herrested Måre, har betalt maks-husleje for at bo i den nedlagte skole. 

Allerede d. 15. juni 2022, da de første ukrainske flygtninge i Herrested fik opholdstilladelse og dermed integrationsydelse, blev Nyborg Kommune gjort opmærksom på, at flygtningene fandt huslejen meget høj sammenlignet med deres lille indtægt. 

Sony Dsc

Toilet i den ene badefacilitet de har til rådighed i øjeblikket. Ved behov har flygtninge før haft adgang til to af disse omklædningsrum. Foto: Magnus Terp

Sony Dsc

Resten af omklædningsrummet flygtningene kan tage bad i. Foto: Magnus Terp.

Alle 30 Ukrainske flygtninge, der boede i Multihuset i Herrested på det tidspunkt, forfattede et brev til Nyborg Kommune, hvor de spurgte til rimeligheden i, at de skulle betale 2.402 kroner om måneden for at sove på en luftmadras i en sovesal i en bygning uden bad, som ofte var uden varmt vand og med vaske- og køkkenfaciliteter, de ikke mente, var tilstrækkelige. Det ændrede ikke noget.

I nabokommunen Kerteminde ville Ukrainske flygtninge også skulle betale 2.402 om måneden. I Kerteminde er boligsituationen imidlertid en helt anden. Kommunen har ikke noget modtagecenter i den forstand, og flygtninge bliver indkvarteret i huse, lejligheder og sommerhuse og dermed privatliv, eget køkken og bad. Hvis de flygtninge, der bor og har boet på den nedlagte skole i Nyborg kommune, i stedet var kommet til Kerteminde kommune, havde deres vej ind i Danmark set anderledes ud.

Sony Dsc

Brev fra beboerne i Multihuset sendt d. 15. juni. 2022 blandt andet omkring nedsætning af husleje

“Passer pengene?”

Forholdene i Multihuset har fået også Carsten Rasmussen fra husets bestyrelse og konservativt byrådsmedlem Michael Gertsen til at forsøge at få opklaret huslejeudregningen. Henvendelserne er kommet henholdsvis d. 20 december 2022 og d. 5. februar. 2023.

Michael Gertsens henvendelse resulterede i en opgørelse fra Nyborg Kommunes Økonomidirektør. Den blev sendt til hele byrådet d. 7. februar. Det her er, ifølge opgørelsen, den måde Nyborg Kommune kommer frem til, at de ukrainske flygtninge skal betale maks-husleje.

  • Flygtningene betaler 100% af Nyborg Kommunes bygningsbudget for Multihuset + den fulde ejendomsværdi af bygningen
  • Flygtningene betaler 50% af bygningsbudget til Herrested Minihal, hvor flygtningene går i bad i omklædningsrummet. Dertil takseres flygtningene for 50% af hallens ejendomsværdi. 
  • Flygtningene betaler for rengøring, materialeudgifter, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, øvrige bygningsudgifter, forsikring samt skatter og afgifter
  • Et 4,4% tillæg for central ledelse og administration. 

Mange af de penge, ukrainerne bliver opkrævet i husleje, er for udgifter, kommunen havde i forvejen. 

Sony Dsc

En del af gårdtoilettet ved Multihuset. Foto: Magnus Terp

Sony Dsc

Indgang til gårdtoilettet ved Multihuset. Foto: Magnus Terp

“Den model, man her har anvendt, medtager alle omkostninger til huset og 50% af udgifterne til hallen. Det kan man, ud fra et økonomisk perspektiv, ikke anfægte. Det er helt efter bogen. Men det fordrer naturligvis, at de arealanvendelser, man anvender, er korrekte. Altså at der lægges beslag på 50% af hallen og hele Multihuset” siger Professor i Økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh.

Hallen er under hele perioden blevet brugt af foreninger og klubber med, hvad det indebærer af el-udgifter og vandforbrug, og ikke kun af flygtningene, der tager bad der. 

Multihuset har i perioder været brugt til både yogaundervisning, børnefødselsdage og legestue, imens huset har fungeret som bolig for flygtningene.

Sony Dsc

Der er flere store revner i væggen indenfor ved gprdtoilettet. Foto: Magnus Terp

Kommunen ejer både Multihuset og hallen, og der er blevet gjort rent, vedligeholdt ydre områder, betalt ejendomsskat og forsikring mm, længe før bygningerne blev brugt til at huse flygtninge. Før krigen i Ukraine har Nyborg Kommune selv afholdt alle udgifter som en del af det kommunale budget.

“Jeg har stillet spørgsmål til det her i rigtig lang tid. Kenneth Muhs (borgmester i Nyborg Kommune) lovede mig, at det kom på dagsordenen på Økonomiudvalgsmødet 12. juni i år. Det gjorde det også, men kun som orienteringspunkt. Jeg har svært ved at acceptere, at vi som kommune tørrer vores faste udgifter af på flygtninge,” siger Michael Gertsen (C)

Sony Dsc

En tørretumbler og to vaskemaskiner, som frivillige har doneret og sat op til Multihuset. Foto: Magnus Terp

Sony Dsc

En tørretumbler som er sat op på den anden side af gangen. Foto: Magnus Terp

Ved Økonomiudvalgsmødet fremlagde administrationen en beregning af, hvordan huslejen ville se ud, hvis de ukrainske flygtninge ikke skulle betale for kommunens allerede eksisterende udgifter til ejendommene. 

For hvis ikke ukrainerne også skulle betale for afskrivning af huset og det serviceteam, der i forvejen varetog området samt administrationsudgifter, ville det – ifølge Kommunens egen beregning – betyde, at en voksen med eller uden børn skulle betale 1.603,5 kroner om måneden, frem for de 2.467 kroner, der bliver betalt på nuværende tidspunkt. 

“Det kan jeg ikke umiddelbart se, at der skulle være noget til hinder for at gøre. Der ville man så lægge til grund, at man jo alligevel havde en del af udgifterne til huset, til hallen, skatter, forsikringer og vedligeholdelse. Så ville man kun opkræve de reelle merudgifter, der er forbundet med at have flygtninge til at bo der” siger økonomistyringsprofessoren Per Nikolaj Bukh og fortsætter:

“Det er et politisk valg, hvilken af de to modeller, man vil regne ud efter”

Sony Dsc

Tørrefaciliteter i kælderen af Multihuset. Foto: Magnus Terp

Det politiske lag

Selvom det i sidste ende er en politisk beslutning, hvor højt man vil sætte huslejen, og hvordan den midlertidige indkvartering skal udforme sig, har sagen fyldt meget lidt på udvalgsmøder og i byrådssalen. 

“Administrationen har regnet ud, at det er den husleje, vi skal tage. Den har lavet en beregning, der viser hvilke omkostninger, der skal tages med, og det er det, vi forholder os til,” siger Kenneth Muhs (V)

Kan du forstå, hvis der er nogen, der finder det amoralsk, at Nyborg Kommune fakturerer ukrainske flygtninge for faste udgifter, som kommunen alligevel havde?

“Der er lavet en beregning på, hvad priserne er, og der er man nået frem til det her”

Det er det maksimale beløb en kommune må kræve, men der er jo ikke nogen der siger, I skal? 

“Hvis der er nogen, der foreslår, at vi kan gøre noget andet, så må vi jo se på det. Vi har ikke noget ønske om en ekstraordinær høj udgift for flygtninge, men vi har rettet os efter den udregning, der er lavet af vores administration,” siger borgmesteren. 

Sony Dsc

Urinal i gårdtoilettet ved Multihuset. Foto: Magnus Terp

I den anden side af byrådssalen, tager man det bogstaveligt, at borgmesteren inviterer til at åbne sagen politisk. 

“Jeg rystet over det, du fortæller mig nu. Hvorfor er vi ikke blevet gjort bekendt med, at vi kunne gøre noget ved det? Vi kan jo ikke ændre noget, hvis vi ikke ved, at vi kan ændre det. Jeg er overrasket over, at borgmesteren mener, det er os, der skal behandle det på egen opfordring, og at borgmesteren ikke selv synes, at det er noget, der skal behandles. Michael Gertsen har jo rejst det her spørgsmål flere gange, men der har vi fået indtrykket af, at det bare var sådan, det var,” siger Sonja Marie Jensen (S).

Socialdemokraten oplyser, at hun vil vende sagen med sit politiske bagland og ‘se, hvad vi gør herfra’.

Nyborg Avis har forelagt huslejeudregningerne for Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ministeriet ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men henviser til det informationsbrev, alle kommuner har modtaget.

Den her artiklen er gratis, men… Du kan læse artiklen kvit og frit, fordi vi her på redaktionen mener, at den offentlige interesse i dette tilfælde vejer højere end nogen betalingsmur. MEN… vi kan ikke blive ved med at levere undersøgende journalistik på lokalniveau, hvis ikke vi også tjener penge – omend vi gerne ville. Derfor; Støt din nye lokalavis ved at købe et abonnement. Det kan du gøre direkte her