Her er en glad borgmester: Nyborg Kommune har igen fået millioner af EU til natur og klimasikring

0
108

Klimasikringen af Nyborg Midtby og indsatsen med at forbedre tilstanden i Holckenhavn Fjord støttes økonomisk af EU med 5 millioner kroner

Kenneth Muhs Glad

Kenneth Muhs er en glad borgmester for tiden. EU-millioner regner ned over Nyborg Kommune. Foto: Michael Rathje

Det er kun to uger siden, at Nyborg Kommune fik 11,5 millioner kroner til naturgenopretning og til at redde bestanden af klokkefrøer ved Tårup Strand. Nu er der så igen et stort beløb på vej fra EU, som en del af det nationale klimasamarbejde, LIFE ACT, hvor i alt 37 aktører modtager samlet 130 mio. til en lang række klimatiltag.

På sin Facebookprofil skriver borgmester Kenneth Muhs (V):  ”Med pengene fra EU kan vi både hurtigere komme i mål med to absolut nødvendige klimaindsatser, hvor vi allerede er godt på vej og kan se de første resultater. Det handler om at klimasikre vores by, så vi kan stå imod fremtidige stormflod og ekstremregn, og om at skrue markant op for indsatsen med at forbedre vandmiljøet i Holckenhavn Fjord.”

Holckenhavn Fjord

Med EU-midlerne håber Nyborg Kommune at kunne få mere liv i Holckenhavn Fjord. Foto: Michael Rathje

For at få del i tilskuddet fra EU har Nyborg Kommune dog forpligtiget sig til selv at skyde omkring to millioner kroner i projektet.

I Nyborg går pengene bl.a. til en projektleder, der skal udvikle klimapartnerskabet for Holckenhavn Fjord sammen med landbrugsorganisationer, forskningsinstitutioner, forsyningsvirksomheder og de to øvrige kommuner i oplandet, Faaborg-Midtfyn og Kerteminde Kommune.

Der skal blandt andet laves en helhedsplan for Vindinge Ådal, der løber ud i Holckenhavn Fjord. Det handler om at skabe mere natur, genetablere enge og moser, som kan fjerne kvælstof, og give åen plads til at løbe mere frit.  Det hele skal krones med at etablere bedre adgang for borgere til at nyde den enestående ådal og omgivelserne omkring Vindinge Å.

Vesterhavn 1

Pengene skal også gå til klimasikring, der skal forhindre, at Nyborg bliver ramt af oversvømmelser. Foto: Michael Rathje

Derudover er der også et særligt fokus på, hvordan byen beskyttes bedre med ekstreme vejrforhold som fx stormflod, hvor store dele Nyborg risikerer at ende under vand. Noget der vil påvirke mange mennesker, og som kommunen derfor gerne vil i tæt dialog med de berørte om. Det fortæller udvalgsformand for Klima- og Naturudvalget, Per Jespersen (A).

– Det er vigtigt for os, at klimasikringen i Nyborg sker i tæt samarbejde med grundejerne og de erhvervsdrivende. Det er dem, der bliver påvirket, når vi oplever ekstreme regnmængder og oversvømmelser ved stormflod, og derfor er det et særligt vigtigt fokus, at prioritere dialogen i den kommende indsats. Løsningerne for Holckenhavn Fjord skal vi også finde sammen med landbruget, forsyningerne og kloge folk på universiteterne. EU-støtten er et skulderklap til vores planer, og så giver det os flere kræfter netop til at pleje det gode samarbejde. Det gør vi, fordi vi finder de bedste løsninger sammen og fordi vi er nødt til at være fælles om ansvaret, hvis vi skal lykkes, siger Per Jespersen.

LIFE ACT-indsatsen begynder officielt den 1. januar 2025 og gennemføres over samlet otte år. Men allerede nu går Nyborg Kommune i gang med at udvikle de to indsatser og samarbejdet omkring dem.

Her kan du læse mere om hvad de 11,5 millioner kroner, som Nyborg Kommune for to uger side fik af EU, skal bruges til:

Klokkefrøer i Tårup får millioner af kroner fra EU