Hverken Barfoed eller kommunen advarede lejere om forurenet indeklima

0
194

Lejerne på Vestervoldgade 11-23 skal lufte grundigt ud hver dag, konkluderer Region Syddanmark efter at have målt farlige stoffer i indeluften. Den besked fik beboerne bare ikke af hverken Barfoed Group, som ejer bygningerne, eller Nyborg kommune, der står for at udleje dem

Vestervoldgade 11 23

I Vestervoldgade 11-23 lå der tidligere et renseri. Forureningen fra dengang blev undersøgt og dokumenteret i december måned. Alligevel har beboerne først fået besked nu, hvor Nyborg Avis er gået ind i sagen. Foto: Michael Rathje

Region Syddanmark har foretaget endnu en undersøgelse af en tidligere renserigrund i Nyborg. Denne gang er der tale om ejendommene på Vestervoldgade 11-23, hvor der – ligesom på det forurenede Nørregade 34 – tidligere har ligget et renseri. 

Forureningen er omfattende og kan både måles i jorden under ejendommene og i luften i lejlighederne. I jorden overskrider indholdet af vinylclorid Miljøstyrelsens afdampningskriterier med op til 14.000 gange. Miljøstyrelsen beskriver stoffet som ‘potent kræftfremkaldende stof over for mennesker’.

“Jeg havde intet fået at vide om hverken forurening, eller at jeg skulle sørge for at lufte grundigt ud.” – Anne Marie Jensen, beboer i Vestervoldgade 15.

Det er samme stof, der overskrider grænseværdierne i lejlighederne. Derfor kan Region Syddanmark ikke udelukke, at forureningen har konsekvenser for indeklimaet i ejendommene, og regionen anbefaler i rapporten, at alle lejere lufter grundigt ud dagligt.

Det er der bare ingen, der har fortalt beboerne i ejendommene, selvom rapporten blev sendt til både bygningernes ejer, Barfoed Group, og udlejeren Nyborg kommune allerede d. 29. februar i år.

En kommunikationsfejl

Den manglende information til beboerne i ejendommene møder kritik fra Torben Sigsgaard, der er professor ved sektion Miljø, Arbejde og Sundhed ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

– Jeg ville mene, at man så hurtigt som muligt skal advisere beboerne, så snart man får en sådan ny viden. Beboerne kan jo ikke handle, før de kender til problemet, siger han til Nyborg Avis.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Renseriet Mønten, Vestervoldgade

Fra 1969 til 1992/93 lå renseriet og møntvaskeriet Mønten her i Vestervoldgade. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Årsagen til den manglende information til beboerne i ejendommene skyldes primært en misforståelse mellem tre parter: Region Syddanmark, der har udarbejdet rapporten, ejeren af ejendommene, Barfoed Group, og udlejer af ejendommene, Nyborg Kommune.

Både Barfoed Group og Nyborg kommune var ansvarlige for at give beskeden videre til lejerne, og mens førstnævnte ikke er vendt tilbage på Nyborg Avis’ henvendelser, forklarer kommunen, at rapporten landede det forkerte sted.

Det er nemlig miljøafdelingen i Nyborg Kommune, der i februar modtog regionens resultater. Her har de registreret forureningen, men ikke foretaget yderligere. Den afdeling, der skulle have haft rapporten for at kunne informere lejerne, er Ejendomme og Service. 

Afdelingen Ejendomme og Service modtog først rapporten mandag eftermiddag, da Nyborg Avis sendte den.

– I afdelingen for Ejendomme har vi desværre først modtaget rapporten i denne uge. Så snart vi blev opmærksom på den, gik vi i gang med at informere beboerne om omfanget af den forurening, som Region Syddanmark beskriver i rapporten, og anbefalingerne om at lufte ud. Vi kan godt forstå, hvis man som beboer bliver utryg, når man hører om rapporten. Derfor opfordrer vi alle beboere til at kontakte os, hvis der opstår tvivl om det mindste, udtaler Marcus Høg, leder af Ejendomme i Nyborg Kommune til Nyborg Avis.

Mens det nu langt om længe er lykkedes at få informeret beboerne I ejendommene, så forestår der fortsat et omfattende arbejde for Region Syddanmark i at finde ud af, hvad man vil gøre ved den forurenede grund – og andre som den.

Derfor vil yderligere undersøgelser snart begynde.

Region Syddanmarks undersøgelser af tidligere renserigrunde er en del af en fornyet indsats mod at kortlægge forurening fra fortiden i byerne. Her er tidligere renserier et omfattende problem.