Kære abonnenter og andre læsere af Nyborg Avis

0
619

Over weekenden udkommer vi med meget færre artikler, end vi plejer. Ikke fordi vi er gået på ferie eller afvikler afspadsering – tværtimod. Vi har arbejdet, og arbejder, på en større historie, og det er dén, der nu vil blive udgivet i en mindre serie, ekslusivt på Nyborg Avis. Vi håber, I vil læse med fra senere i dag.

– Redaktionen