Klager fra borgerne er begyndt at vælte ind til Nyborg Kommune

0
198

Fra 1. januar til 15. april har der været 67 henvendelser fra utilfredse borgere. Det er en stigning på over 63 % i forhold til samme periode sidste år

Kenneth Muhs og Tim Jeppesen

Borgmester Kenneth Muhs (V) og kommunaldirektør Tim Jeppesen er Kommunens øverste chefer. Foto: Michael Rathje

Nyborg Kommunes borgerrådgiver Bjørn Brøndum Pedersen mødte mandag op til Økonomiudvalgets møde for at give en status på de første tre en halv måned i år.

Højest usædvanligt var det ikke kun udvalgets ni faste medlemmer, der var mødt frem, men udvalgets formand, borgmester Kenneth Muhs (V), havde inviteret alle 25 byrådsmedlemmer til at komme og høre, hvad Bjørn Brøndum Pedersen havde at sige.

Han fremviste blandt andet antallet af henvendelser for perioden 1/1 – 15/4 i år, og han havde til sammenligning taget tallene med fra de seneste tre år. Her var der i samme periode 38 henvendelser i både 2021 og 2022, mens der i 2023 var 41 henvendelser, og i år er det så steget til 67 henvendelser.

Ifølge Bjørn Brøndum Pedersen er der flere forklaringer på stigningen på de 63 % i år.

Img 20231208 113929

Borgerrådgiver Bjørn Brøndum Pedersen præsenterede mandag årets første status for Økonomiudvalget og resten af Byrådet. Foto: Magnus Terp

– Jeg har en klar fornemmelse af, at den øgede pressedækning efter BDO-rapporten (der udkom i december sidste år, red.) har været med til at give en øget bevidsthed om borgerrådgiveren og muligheden for at klage. Der er i hvert fald en hel del af dem, der har henvendt sig, som har sagt til mig, at de har læst om de her sager i avisen, og derfor henvender de sig til mig, fortæller Bjørn Brøndum Pedersen.

En anden forklaring er, at Bjørn Brøndum Pedersen siden sommeren 2023, når han har været med til personalemøder og ledermøder, har gjort sig stor umage med at sige til sagsbehandlerne, at de ikke behøver at vente med at henvise til ham, til det er gået helt galt.

– Hvis de (sagsbehandlerne, red.) kan mærke i en samtale med en borger, at det ikke rigtig spiller, og de ikke kan komme videre, så er der mulighed for at henvise til mig noget før. For jo tidligere jeg kommer ind i konflikten, jo nemmere er den at løse, forklarer Bjørn Brøndum Pedersen.  Han har noteret sig, at der nu er flere borgere, der kommer til ham, fordi deres sagsbehandler har sagt til dem, at de havde muligheden for at henvende sig til kommunens borgerrådgiver.

Ifølge Bjørn Brøndum Pedersens status handlede de fleste klager om Børne og familie – handicap, skoleområdet og Jobcenter. Disse områder stod for tilsammen 32 henvendelser fra utilfredse borgere. Altså næsten halvdelen af klagerne i perioden. Klagerne går især på, at borgerne ikke føler sig inddraget.

Topbillede Borgerrådgivervikar

Mens Bjørn Brøndum Pedersen er på orlov, passer Marianne Vitus jobbet som kommunens borgerrådgiver. Foto: Nyborg Kommune

Fremlæggelsen af statusrapporten var i øvrigt en af Bjørn Brøndum Pedersen sidste opgaver, inden han går på sin længe planlagte orlov. På onsdag klokken 15 stævner han ud fra Svendborg Lystbådehavn i sit sejlskib for at sejle gennem Europas floder og kanaler. Han er først tilbage den 1. september.

I hans fravær har Marianne Vitus overtaget roret på borgerrådgiverens kontor, så borgere, der har brug for hjælp og støtte, stadig kan komme i kontakt med en borgerrådgiver på tlf. 6333 7708 eller e-mail: borgerraadgiver@nyborg.dk