Kommunal udstykning bliver dyrere end beregnet

0
894
Skærmbillede 2023 09 29 085616

Byggemodningen af 22 grunde ved Lindenborgvej nord for Jagtenborg-udstykningen har vist sig at blive 2,3 millioner kroner dyrere end beregnet – det kommer til at betyde en mærkbar stigning i grundpriserne. Illustration: Nyborg Kommune

En fejl i projekteringsmaterialet betyder, at den nye, kommunale udstykning ved Lindenborgvej bliver 2,3 mio. kroner dyrere end forventet

Nyborg: Den kommende kommunale udstykning af 23 parcelhusgrunde på Lindenborgvej lige nord for den eksisterende udstykning i Jagtenborg bliver dyrere end beregnet.

Byrådet frigav i november sidste år 9,8 millioner kroner til byggemodningen, men det har siden vist sig, at kommunens rådgiver havde lavet en fejl i beregningen af udgifterne til udstykningens klimasikring. En ny beregning, som rådgiveren efterfølgende har lavet uden beregning, viser, at det bliver nødvendigt at terrænregulere mere, end forventet for at overholde lokalplanens bestemmelse om, at byggeriets kotehøjde holdes på 9,9 meter.

Dertil kommer, at det bliver nødvendigt at anlægge et såkaldt “forsinkelsesbassin” på den ene parcel, således at udstykningen kan holde regnvand på egen matrikel i tilfælde af ekstreme nedbørsmængder.

Grundene bliver dyrere
Alt i alt løber disse ekstraudgifter op i 2,3 millioner kroner, som kommunen i første omgang skal lægge ud, men som senere – i henhold til lovgivningen – skal lægges oven i kvadratmeter-prisen for grundene. En beregning viser, at kvadratmeter-prisen stiger fra 766 kroner til 940 kroner. For en 1000 kvadratmeter stor grund stiger salgsprisen altså fra 766.000 kroner til 937.000 kroner.

– Det er bare så ærgerligt, men vi kan intet gøre ved det. Loven siger klart, at en kommunal udstykning skal hvile i sig selv rent økonomisk, så vi har ingen anden mulighed end at hæve grundprisen, siger formanden for teknisk udvalg, Søren Svendsen (V).

Nye regler for tilslutning-bidrag
Byggemodningen bliver desuden ramt af nye regler for opkrævning af udgifter til tilslutning af vand og spildevand på de enkelte grunde, fortæller Søren Svendsen.
– Ved de tidligere byggemodninger har det været sådan, at Nyborg Forsyning og Service har lagt ud for tilslutnings-omkostningerne, og så er udgifterne kommet ind i takt med, at grundene blev solgt. Det må man ikke mere, så ud over de 2,3 millioner, skal kommunen også lægge tilslutningsudgifterne ud. Her er der tale om 1,8 millioner kroner, så i alt skal vi finde 4,1 millioner kroner, fortæller Søren Svendsen.

Medlemmerne af teknisk udvalg enedes på et hasteindkaldt møde onsdag at indstille til byrådet at godkende en ekstrabevilling på 4,1 millioner kroner.
– Vi blev nødt til at holde et ekstraordinært møde, således at ekstra-bevillingen kan nå at blive godkendt af økonomiudvalg og byråd så hurtigt som muligt. Arbejdet er så langt fremme, at entreprenører og leverandører skal have betaling for deres arbejder, siger Søren Svendsen.