Kommunen skal ikke spare 40 mio. kr. på næste års budget – de skal spare 80 mio. kr.

0
135

Direktionen i Nyborg Kommune har her til eftermiddag indkaldt et samlet byråd til et lukket møde for at orientere om, hvor dårligt økonomien har det

Tim Jeppesen Kommunaldirektør

Kommunaldirektør Tim Jeppesen har tirsdag eftermiddag fortalt byrådsmedlemmerne, at de bliver nødt til at finde besparelser på næste års budget på mere end det dobbelte af, hvad de regnede med. Foto: Michael Rathje

Der var i forvejen lagt op til, at der skulle findes store besparelser, når byrådet til august begynder budgetforhandlingerne.

For at rette op på mange års massivt svigt af børn og unge, skulle byrådsmedlemmer finde besparelser på 40 millioner kroner på andre områder end Social- og familieområdet i de næste fire år. Besparelserne på i alt 160 millioner, var endda betinget af, at direktionen forventede at få 44 millioner kroner ekstra af staten.

Men som direktionen nu har forelagt byrådet, skal der alene på næste års budget findes besparelser på 83,6 millioner kroner. Ud over den øgede udgift til at rette op på Social- og familieområdet, skyldes besparelserne de stærkt stigende udgifter til ældre og sundhed.

Nyborg Kommune skriver i en pressemeddelelse:

”Frem mod 2050 forventes en fordobling i antallet af ældre over 80 år i Nyborg Kommune. Dermed er der flere, der skal have fx hjemmehjælp, og den udvikling presser økonomien – både lokalt og nationalt.

Derudover har Byrådet i marts vedtaget en udviklingsplan for socialområdet med en lang række tiltag, der skal give borgerne en mere anerkendende og sammenhængende indsats af høj kvalitet.

Den plan skal der nu findes finansiering for. Derfor peger direktionen i Nyborg nu på et behov for at omprioritere 83,6 mio. kroner i næste års budget.

En opgave, der gives videre til politikerne frem mod efterårets budgetforhandlinger.

– Det er en situation, som mange kommuner står i, og i Nyborg slipper vi desværre heller ikke for at skulle have samtalen om, hvordan vi passer bedre på økonomien både på kort og lang sigt. Det er nødvendigt at prioritere pengene anderledes, fordi der er nogle områder i kommunen, hvor udgifterne stiger markant – og indtægterne følger ikke med, forklarer kommunaldirektør Tim Jeppesen.

Behovet for omprioriteringer er derfor også et resultat af, at økonomiaftalen mellem Staten og Kommunernes Landsforening der, selvom den er gunstig, ikke indeholder fuld kompensation for stigningen i driftsudgifter.

Politisk prioritering

Byrådet blev tirsdag orienteret om regnestykket, og efter sommerferien vil administrationen lægge et konkret sparekatalog frem. Her peges der på områder, hvor pengene kan omprioriteres, så budgettet for hele kommunen kommer i balance.

– Det er en stor opgave, og sparekataloget kommer til at berøre alle områder. Men noget af det, vi kigger og regner på, er de områder, hvor serviceudgifterne er højere i Nyborg end i andre kommuner. På en række områder er driftsudgifterne et godt stykke over landsgennemsnittet, og det skal vi have drøftet, om vi kan fortsætte med, siger Tim Jeppesen og uddyber:

– Faktum er bare, at der er nogle områder, der kræver ekstra ressourcer, og når der skal bruges flere penge ét sted, skal der bruges færre et andet. Det er den svære opgave, vi står overfor og som vi kommer med et forslag til efter sommerferien. Herefter er det politikernes opgave at prioritere i budgettet for 2025.”

Allerede da det i februar kom frem, at der skulle findes 40 millioner på 2025-budgettet udtrykte, SF’s byrådsmedlem, Suzette Frovin sin bekymring:

– Det bliver ikke sjovt. Det er eddermame en stor opgave, når budgetforhandlinger går i gang til august. Vi har heldigvis stadigvæk en økonomi, der sådan nogenlunde balancerer, men det betyder, at vi kommer til at sænke serviceniveauerne på flere områder. Også nogle af de områder, hvor det gør ondt. Altså blandt andet for børn og unge, så jeg er virkelig nervøs for skoler og dagtilbud, sagde Suzette Frovin til Nyborg Avis den 23. februar.

Hun understregede, at byrådet allerede sidste år vedtog et sparekatalog, så der er ikke mange lavthængende frugter tilbage.

– Det er jo klart, at ude på de forskellige områder, som fx skoler og dagtilbud, der sidder de jo også og kigger på de 40 millioner kroner, der skal spares årligt, og allerede nu tænker, hvad kommer det til at betyde for os? Vi ved jo godt, hvor vi kan hente de store udgifter. Det kan vi på personaleudgifter, fordi det er de største udgifter i en kommune. Men det er jo selvfølgelig også der, det gør ondt, når man skal ud at spare, lød det fra er Suzette Frovin, medlem af Økonomiudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget og Social- og Handicapudvalget.

Nu skal byrådet spare det dobbelte.

 

Her kan du læse mere om de besparelserne på de 40 millioner, der i første omgang skulle findes i næste års budget:

Kommunesvigt: Planen for bedre forhold i Familie og Social kan risikere at give flere besparelser end antaget