Kommunesvigt: Den rygende pistol

0
659

Borgmesteren har kendt til de konkrete lovbrud på børne- og ungeområdet siden 2019, hvor Socialstyrelsen belyste dem i en rapport. Både forvaltningen og det politiske lag blev dengang præsenteret for rapporten, skriver TV2 Fyn

Kenneth Muhs

Kenneth Muhs (V) har været borgmester i Nyborg kommune siden 2014. Foto: Michael Rathje

Borgmester Kenneth Muhs (V) har som minimum kendt til de konkrete lovbrud fremhævet i BDO-rapporten siden 2019, hvor en anden rapport landede på den kommunale topledelses borde. Det kan TV2 Fyn i dag fortælle.

Der mangler børnefaglige undersøgelser, kommunen fravælger børnesamtaler og forældrepartshøringer, sagsbehandlingstiden er for lang, og børnene får ikke passende hjælp. Det er nogle af de lovbrud Nyborg kommunes social- og familieafdeling har begået – nogle af de lovbrud, du formegentlig er blevet bekendt med den seneste uge. 

Men den her opridsning af lovbrud er ikke hentet fra den BDO-rapport, der blev offentliggjort tirsdag d. 5. december 2023. De er hentet fra Ankestyrelsens og Socialstyrelsens tilsynsrapport af børne- og ungeområdet, der lå færdig tilbage i januar 2019. Sammenfaldet mellem rapporternes resultater er slående.

Dengang blev Socialstyrelsens rapport fremlagt for politikere og forvaltningen i kommunen. Det viser en sammenslutning af aktindsigter, offentlige rapporter og dokumenter, TV2 Fyn har gennemgået.

Rapporternes sammenfald 

I 2019 anbefalede Ankestyrelsen og Socialstyrelsen, at Nyborg kommune skulle gøre mere for at overholde lovgivningen på børne- og ungeområdet.

Statusrapporten fra 2019 lagde vægt på, at der i højere grad skulle udarbejdes børnefaglige undersøgelser, at der skulle være handleplaner med konkrete mål, og at sagsbehandlngstiden skulle overholdes.

Rapporten fremhævede også en mangel på børnesamtaler, partshøringer af forældre, og at der skulle skrues op for ledelsestilsyn.

De anbefalinger, der i sidste uge blev lagt frem fra revisionsfirmaet BDO, læner sig påfaldende meget op ad dem, kommunen allerede har været i besiddelse af i mange år.

Ankestyrelsen gennemgik 15 sager om børn eller unge med behov for særlig støtte allerede i 2016, hvor den fandt en række lovbrud.

Gennemgangen var led i et Task Force-projekt, der skulle udvikle Nyborg kommunes arbejde på området.

I perioden januar 2017-august 2018 fulgte Socialstyrelsen op med henblik på at lave en statusrapport, som skulle tage pulsen på børne- og ungeafdelingens udvikling på området.

I samme periode gennemgik Ankestyrelsen 20 nye sager.

Statusrapporten lå klar i 2019 med beskeden:

“I Ankestyrelsens samlede vurdering af sagsbehandlingen i Nyborg Kommune, herunder i forhold til inddragelse, sagsoplysning og faglig udredning og opfølgning, ses ikke en forbedring.

I VISOs vurderingen af sagsbehandlingen i Nyborg Kommune ses, med undtagelse af bedre inddragelse af det professionelle netværk i opstarten af sagen, heller ikke en forbedring i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen.”

TV2 Fyns offentliggørelse bringer brænde til det bål, der hidtil har bestået af borgerrådgiverens årsrapporter fra 2021 og 2022, som har været de konkrete eksempler, der har været på, at borgmesteren har kendt til de talrige lovbrud i flere år.

TV2 Fyn udruller sagen yderligere i aftenens nyhedsudsendelse kl. 19:30.