Kommunesvigt: Kommunen afsætter 33 millioner kroner i år til at rette op på forholdene på familie- og socialområdet

0
220

Nyborg Kommune har udarbejdet en udviklingsplan, hvor der blandt andet skal ansættes 13 nye medarbejdere for at komme til bunds i de mange sager om svigt over for børn og deres familier.

Forældre Til Svigtede Børn

Ved de seneste to byrådsmøder er forældre til svigtede børn mødt op for at få konkrete svar fra byrådsmedlemmer på, hvad kommunen vil gøre for at rette op på forholdene på familie- og socialområdet. Foto: Michael Rathje

Flere rapporter har afsløret, at der igennem flere år har været sager, hvor børn og deres familier ikke har fået behandlet deres sager inden for den frist, som loven angiver.

I en redegørelse til socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil den 31/1 skriver kommunen:
”Der har i Social og Familie været udfordringer med, at borgerne ikke er blevet orienteret, hvis sagsbehandlingsfristerne ikke kunne overholdes. Det har været tilfældet i den overfor beskrevne sag (en konkret sag om et handicappet barn, hvor familien søgte om hjælp til hjemmetræning, red.) i Social og Familie, og det har også været tilfældet i andre sager i afdelingen. Dette er meget beklageligt. Der er nu strammet op om procedurerne… ”

I dag kunne kommunen så præsenterer deres udviklingsplan med de konkrete tiltag.

Forældre til de berørte børn har på de seneste to byrådsmøder netop forlangt at få svar på, hvad kommunen konkret ville gøre for, at der bliver rettet op på forholdene på familie- og socialområdet.

– Borgere i Nyborg Kommune skal opleve en ordentlig sagsbehandling. Udviklingsplanen, som nu bliver sendt til politisk behandling, byder på omfattende indsatser og ændringer på social- og familieområdet, der skal løfte fagligheden, styrke arbejdsmiljøet og skabe en kultur, som afspejler Nyborg Kommunes værdier og kerneopgave, siger direktør for Social og Familie, Lone G. Lorenzen.

Udviklingsplanen lægger op til, at der afsættes flere midler til området i perioden 2024-2028. Udgifterne er fordelt med 33,2 mio. kr. i 2024, og yderligere 57,3 mio. kr. i 2025 stigende til 78,2 mio. kr. i 2028.

– Jeg synes jo, at det er et meget grundigt oplæg, der er lavet, og det er også derfor, det har taget så lang tid. Det er meget gennemgribende forandringer, der er lagt op til. 13 nye medarbejdere, der skal ansættes. Trivselsundersøgelser bliver prioriteret højere, fordi socialrådgivere ikke holder længe, som det er lige nu. Vi må bare erkende, at vi har slet ikke brugt penge nok på forebyggelse, og det er det, der rammer os i nakken nu, lyder kommentaren fra byrådsmedlem Michael Gertsen (K).

Udviklingsplanen vil de kommende år betyde nedskæringer på andre områder

Michael Gertsen understreger, at de 33 millioner, det kommer til at koste alene i år, er penge man godt kan finde i kommunekassen, så byrådet ikke behøver at skære på andre områder.

Men ifølge den 31 sider lange udviklingsplan er der lagt op til besparelser på andre udvalgsområder på 40 millioner kroner årligt i budgetårene 2025 – 2028.

Også Lone Smidt (A), der er næstformand for Social- og Handicapudvalget er glad for den nye udviklingsplan.

– Den er nødvendig, og den er ambitiøs, og det er en plan, vi vil følge tæt, siger Lone Smidt.

Udfordringerne bliver ifølge Lone Smidt i de kommende år, hvor der skal forhandles om, hvor de 40 millioner kroner, som skal spares på andre områder, skal findes.

– Siden 2018 har vi i Socialdemokratiet i budgetforhandlingerne forsøgt at få afsat flere midler til området. Social- og familieområdet har været underfinansieret i mange år. Og vi har ikke fået et politisk flertal til at kunne bruge pengene på velfærden, frem for arrangementer som bueskydning, golfturneringer og Tour de France, siger Lone Smidt.

De 13 nye stillinger, som udviklingsplanen foreslår, bliver fordelt med tre nye stillinger på voksenområdet og 10 nye stillinger på børneområdet, hvor der lige nu er 15 ansatte.

Ud over de 13 nye stillinger, vil kommunen også holde nøje øje med udviklingen på familie- og socialområdet. Det skal ske ved en orientering på hvert møde i Social- og Handicapudvalget og en gang i kvartalet på byrådsmøderne.

I den meget omtalte BDO-rapport fra december, blev der også peget på en ”forråelse blandt personalet” på familie- og socialområdet. Det vil udviklingsplanen forsøge at gøre op med.

I planens visioner for Social og Familie står der, at borgere og samarbejdspartner vil komme til at opleve en afdeling, der skal møde borgeren med en proaktiv tilgang. Afdelingen skal møde børn, unge og voksne med nysgerrighed, respekt og omsorg. Afdelingen skal være et skridt foran, og det kræver initiativ, innovation og evnen til at forudsige behov. Afdelingen skal skabe sammenhæng i sagsbehandlingen, så borgerne oplever en flydende og koordineret støtte, der møder deres behov, og de skal have en sagsbehandling af god kvalitet.

Du kan selv dykke ned i udviklingsplanen og læse om kommunens initiativer her.

Denne artikel er gratis - og det kan du takke Nyborg Avis' abonnenter for.

Det koster nemlig at lave nærværende journalistik.

Mira Michael Rathje Dsc1069

Lige nu kan du prøve Nyborg Avis kvit og frit
i de første 30 dage, hvis du klikker her.