Kommunesvigt: Mørketal lurer i baggrunden

0
500

BDO-rapporten fokuserede på 380 børnesager, men det kan vise sig at være for få. For mens Danmarks antal af underretninger gik op, gik Nyborg kommunes ned

Lone Lorenzen

Lone Lorenzen har været Social- og Familiechef siden 1. august 2023. Foto: Michael Rathje

Nationalt stiger antallet af underretninger, men i Nyborg kommune er det de seneste år gået den anden vej. Det er dog ikke ensbetydende med, at der er færre børn at være bekymret for.

Både i Nyborg Kommune og hos Red Barnet hersker der en frygt for, at de manglende underretninger dækker over et mørketal.

– Hvis man er pædagog, lærer eller noget andet i Nyborg kommune, og man oplever, at der ikke bliver handlet på den underretning, man lavede
sidste år, så får man i hvert fald ikke mere motivation til at sende en
ny underretning om et andet barn, man er bekymret for, siger Red Barnets chefpsykolog Pernille Spitz.

Antallet af børn og unge, som kommunerne har modtaget en underretning om, har været stabilt i perioden 2019-2021, men i 2022 steg antallet ret eksplosivt. Sidste år blev der lavet underretninger om 9 procent flere børn end året før.

I Nyborg var antallet af underretninger til gengæld faldet med 15 procent.

Faktisk var det det, der først fangede Social- og Familiedirektør Lone Lorenzens opmærksomhed, da hun tiltrådte i august. Det var også faldet i underretninger, der gjorde, at hun og Social- og Handicapudvalget bad BDO undersøge børnesagerne i første omgang.

Ringe af magtesløshed

Pernille Spitz 468x350 1

BDO-rapporten fandt, at der i 210 af 380 underretningssager ikke var afholdt børnesamtaler. Nogle af dem endda blandt børn, hvor underretningen gik på mistanke om vold eller overgreb i hjemmet.

Revisionsfirmaet fandt også, at sagsbehandlingstiden var ulovligt lang, og at når børnene fik hjælp, slog hjælpen ofte ikke til. Den manglende handling kan være medvirkende til, at kommunens børnefaglige frontpersonale har lavet færre underretninger i Nyborg kommune de seneste år.

– Det er ringe af magtesløshed, der spreder sig, for det kan være en stor
ting for en pædagog eller lærer at lave en underretning, siger Red Barnets Pernille Spitz.

Det skal der laves om på, mener Lone Lorenzen, og derfor har hun været ude med et klart budskab til dagsinstitutionerne og skolerne.

– Ligesom vi har understreget for myndighed (børn- og ungeafdelingen, red.) at lovgivningen selvfølgelig skal overholdes, så har vi også rakt ud til det almene område og sagt ‘I skal kunne forvente, at vi håndterer de underretninger, I laver, og det kan I nu’, siger hun.

Helt konkret har Social- og Familiechefen kontaktet både skoler og dagsinstitutioner med beskeden om, at de kan ringe direkte til hende eller den konstituerede leder på området, hvis de har brug for at vende en presserende sag eller en, de allerede har indsendt.

Ifølge Lone Lorenzen har flere fagpersoner benyttet sig af tilbuddet. Og det er vigtigt, at der kommer en systematisk kulturændring på området, for man må ikke glemme, hvem der betaler den højeste pris i sidste ende, understreger Red Barnet.

– Hvis fagpersonerne oplever, at der ikke bliver fulgt op, eller at der bliver fulgt op på en dårlig måde, og man derfor laver færre underretninger, så er børnene først virkelig dårligt beskyttet.

Apellen til dagsinstitutionerne og skolerne er et af flere tiltag, Nyborg kommune har lavet for at forsøge at sikre, at der ikke sker samme grad af svigt fremover.