Kommunesvigt: Socialministeriet revser Nyborgs redegørelse

0
185

Socialministeriet beder nu Nyborg Kommune om at uddybe den redegørelse, Kommunen lavede på baggrund af BDO-rapportens afsløringer om lovbrud i socialsager. Ifølge socialdemokratiske byrådsmedlemmer var den første redegørelse både ‘mangelfuld’ og ‘utilstrækkelig’

Nyborg Rådhus

BDO-rapporten har holdt kommunens administration travlt beskæftiget siden december. Foto: Magnus Terp

Nyborg Kommunes redegørelse af skandalesagerne i social- og familieafdelingen er ikke fyldestgørende nok. Det er – helt kort – hvad Socialministeriet skriver i et tre sider langt brev til kommunen.

Det var socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der, på baggrund af BDO-rapportens afsløring af mange lovbrud på især social- og børneområdet, bad om en redegørelse fra kommunen.

Den redegørelse blev sendt afsted 21. februar, og i fredags, knap en måned senere, landede ministeriets svar i kommunaldirektørens indbakke.

I brevet, som Nyborg Avis er i besiddelse af, beder ministeriet kommunen om ‘yderligere oplysninger’ om en del konkrete punkter.

Her er, hvad ministeriet gerne vil have oplyst:

Ministeriet vil vide, hvordan Kommunen specifikt har fulgt op på borgerrådgiverens orienteringer, herunder orienteringer om bekymring for mangelfuld sagsbehandling og tilsidesættelse af borgernes retssikkerhed.

Kommunen skal også oplyse, hvilken baggrund ‘kommunen ikke fandt det relevant at forholde sig til (…) orienteringer fra borgerrådgiveren’. Ministeriet henviser bl.a. til borgerrådgiverens årsberetninger fra 2021 og 2022.

Hvilke tiltag kommunen helt specifikt har taget i brug for at følge op på borgerrådgiverens årsberetninger fra 2021 og 2022, om der er kommet nye tiltag i beretningernes kølvand, og hvordan Kommunen vurderer tiltagenes effekt.

I Kommunens redegørelse skriver den, at der ikke er ikke er gennemført besparelser på det specialiserede socialområde i perioden fra 2018-2023, men at der derimod løbende er afsat ekstra midler.

Ministeriet henviser til den politiske budgetaftale for 2024, hvor det fremgår, at der skal gennemrøres besparelser på op til 4.525 mio. kr. på social- og handicapudvalgsområdet.

Kommunen skal svare på, om det fortsat er Kommunes vurdering, at der ikke er foretaget besparelser på specialiserede socialområde i perioden fra 2018-2023.

Kommunen skal oplyse, hvordan den helt konkret vil sikre sig, at reglerne bliver overholdt i de enkelte sager, fx ifm. underretninger og partshøringer.

Ministeriet ønsker også, at Kommunen redegør for, på hvilken baggrund Kommunen vurderer, at tiltagene er egnet.

Til slut anmoder ministeriet om en redegørelse for håndteringen af de ikke-læste mails fra den såkaldt døde postkasse, og for hvordan Kommunen vil undgå lignende fejl fremover.

“Jeg har en oplevelse af, at der tidligere i kommunen har været en mentalitet om, at man skulle dække sine fejl og sørge for, at de ikke kom op til overfladen.” – Sonja Marie Jensen (S)

Sonja Marie Jensen Web

Sonja Marie Jensen var indtil for nyligt borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Nyborg. 

En uge efter Nyborg Kommune havde sendt sin redegørelse afsted til ministeriet, fulgte den socialdemokratiske byrådsgruppe op med endnu en mail til Christiansborg. I den kritiserede gruppen Kommunens redegørelse og kaldte dele af den mangelfuld og utilstrækkelig.

Det er bl.a. nogle af Socialdemokratiets kritikpunkter, ministeriet nu beder om flere oplysninger om.

– Jeg er virkelig glad for, at ministeriet reagerer på det. Jeg har følelsen af, at der endelig er en voksen, der tager over, og at vi nu forhåbentlig får afdækket, hvordan de her frygtelige sager har kunnet finde sted, siger Sonja Marie Jensen (S).

Hun og partiet partiet skrev opfølgningsmailen, fordi de efter eget udsagn ‘ikke kunne genkende sig selv i dele af redegørelsen’.

– Jeg kan fx simpelthen ikke forstå, at man skriver, der ikke er blevet gennemført besparelser, for de sidste to år har man enten lavet nulvækst eller sparekatalog på det specialiserede socialområde. Det er vigtigt at få kortlagt, hvad der er blevet gjort eller ikke-gjort, og det er virkelig vigtigt, at vi er enige om fakta, siger hun.

Kommunens kommunaldirektør, Tim Jeppesen, mener ikke, at der er noget bemærkelsværdigt ved, at kommunen nu skal uddybe sin redegørelse.

– Nogle af de spørgsmål, ministeriet startede med at stille, var af meget bred og generel karakter, og dem har vi svaret på efter bedste evne. De spørgsmål har godt af en præcisering, og det er det, ministeriet har gjort nu, siger han og tilføjer, at administrationen allerede er i gang med at formulere et svar.

Tim Jeppesen ønsker ikke at svare på spørgsmål, der drejer sig om de specifikke uddybelsespunkter.

Spørgsmål om borgmesterens ansvar

Nogle af de oplysninger, ministeriet efterlyser, er, hvordan det kommunale cheflag – inklusiv borgmesteren – har håndteret orienteringer og anbefalinger fra borgerrådgiveren.

– Jeg har stor tillid til vores nuværende direktion og cheflag, men jeg har også en oplevelse af, at der tidligere i kommunen har været en mentalitet om, at man skulle dække sine fejl og sørge for, at de ikke kom op til overfladen. Mange af dem, der har siddet i chefstolene sideløbende med de her sager, er der ikke mere, så den eneste i det øverste lag, der sidder som gennemgående person, det er borgmesteren, og han har et særligt ansvar. Det kan ikke diskuteres, det er et faktum, siger Sonja Marie Jensen.

Borgmester Kenneth Muhs (V) har ikke ønsket at stille op til interview.

Tim Jeppesen, kan du sige noget om, hvorfor borgmesteren ikke vil udtale sig i dag? En af Socialdemokratiets pointer er jo, at netop han har været den eneste gennemgående person på ledelsesniveau under hele det her sagskompleks, som strækker sig over mange år.

– Jeg har ingen kommentarer til de politiske ting. Ift. at være til rådighed for dagens spørgsmål, så er den redegørelse, vi har sendt til ministeriet, en jeg har sendt efter aftale med ministeriet, og derfor er det mig, der svarer på spørgsmål i den forbindelse, siger Tim Jeppesen.

Nyborg Kommune har fået 14 dage til at uddybe redegørelsen og skal altså give ministeriet svar inden d. 29. marts.

Er du endnu ikke abonnent på Nyborg Avis?

Så bliv det i dag. Din adgang til lokalnyheder fra dit nærområde starter med et klik lige her.