Kviksølv og bly målt i havbunden: Vil fraråde badning ved Sølyst Bypark permanent

0
3059

Der er fundet ‘en del miljøfremmede stoffer’ i havbunden ud for badestationen Sølyst Bypark. Det får administrationen til at indstille til en permanent frarådning af badning ved området, men ikke alle i det politiske udvalg er klar til at skride til en ‘så drastisk handling’

Img 4051

Medmindre politikerne går mod administrationens anbefaling, vil der for fremtiden ikke være mange badegæster at finde lige her. Foto: Peter Hougesen

Det er et yndet sted at søge hen for bl.a. børnefamilier, når de høje temperaturer ruller ind over Danmark. Fra den lille sandstrand bliver der soppet, gravet med plastikværktøjer i alverdens farver, mens de mere vovede sjæle øver sig i udspring fra det gamle færgeleje.

Men at nyde den afkølende effekt af vandet ved badestationen Sølyst Bypark kan snart være fortid.

Kommunens teknik- og miljøafdeling har nemlig lavet prøver af havbunden i området, og resultaterne af dem får afdelingen til at ville fraråde badning ved Sølyst Bypark permanent.

Ildevarslende fund

Siden badestationens etablering i 2021 er vandet ud for løbende blevet monitoreret og systematisk testet for bakterierne E.coli og Enterokokker. Hver gang, der har været fund af bakterierne, eller mistanke om, at de kunne findes, har Kommunen varslet mod badning, indtil målingerne igen viste en god badevandskvalitet.

I juni 2023 valgte Kommunen at gå skridtet videre og også tage prøver af havbunden ved badestationen. Her ville de teste for det, de i fagsprog kalder miljøfremmede stoffer, med den begrundelse at prøverne ville kunne ‘fortælle om ophobning af miljøfremmede stoffer på badestedet, da overløb fra fælleskloak, herunder private udledninger, har foregået over flere årtier, og disse udledninger kan indeholde miljøfremmede stoffer’.
I den her sammenhæng er miljøfremmede stoffer stoffer, der ikke naturligt findes i havbunden, men som kommer fra menneskelig aktivitet.
Prøverne viste sig at være en god idé, for resultaterne viste fund af ‘en del miljøfremmede stoffer, herunder antracen, bly og kviksølv’. Niveauet for et af stofferne, antracen, ligger over de nationalt fastsatte miljøkvalitetskrav for havbund.

Et forsigtighedsprincip

Ifølge teknik- og miljøafdelingen selv, har de ikke de kompetencer, der skal til for ‘at vurdere miljøkemiske, såvel korttids- som langtidspåvirkningers indvirkning på menneskers sundhed, og om de badendes kontakt med sedimentet (havbunden) udgør en sundhedsrisiko’.

Derfor indstiller afdelingen ud fra et forsigtighedsprincip til, at politikkerne nikker ja til permanent at fraråde badning på stedet. Det vil koste, anslår afdelingen, 15.000 kroner at opsætte skiltning i den forbindelse.

Det fremgår, lige som resten af sagsfremstillingen, af Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden til udvalgsmødet på mandag d. 11. september.

Den politiske behandling

Administrationen er afhængige af, at dens anbefaling bliver politisk godkendt i det politiske Teknik- og Miljøudvalg. Formanden der er til gengæld ikke klar til at trykke på den grønne knap lige med det første.

– Det er en alvorlig situation, og jeg ville være rigtig ærgerlig over, hvis vi skulle fraråde badning lige der, hvor så mange nyborgensere er kommet gennem årene, siger Søren Svendsen (V)

I sin egen vurdering af sagen lægger han vægt på, at administrationen selv påpeger, at den ikke er i stand til at vurdere sundhedsrisikoen for de badende gæster.

– Det er min holdning, at vi skal have oplyst de forhold nærmere, inden vi skrider til så drastisk en handling. Hvis det viser sig, at det er sådan fat, at det er farligt, jamen så kan vi jo blive nødt til at gøre det, slutter han.