Mød den stærke bestyrelse bag Nyborg og Kjerteminde Aviser

0
543

Ny formand og tre nye bestyrelsesmedlemmer skal fremtidssikre Kjerteminde Avis og gøre Nyborg Avis til en succes. På den ekstraordinære generalforsamling i aftes tog man desuden første skridt i retning af en længe ønsket vedtægtsændring

Bestyrelse, Kjerteminde Avis, Kj Avis, Nyborg Avis

Kjerteminde Avis nye bestyrelse fotograferet efter den ekstraordinære generalforsamling i aftes. Fra venstre ses Ditte Hedegaard, Jan Kristensen, formand Sine Marie Mohr, næstformand John Jäger, Trinemaii Pihl Withgaard og Henrik Mohr. Foto: Susanne Jølck

Kjerteminde Avis, der også står bag Nyborg Avis, fik på en ekstraordinær generalforsamling i aftes ny bestyrelse.

Advokat Sine Marie Mohr har afløst Henrik Madsen som formand, og desuden er der valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer: Jan Kristensen, der er redaktør ved TEKNIQ Arbejdsgiverne og tidligere chefredaktør på Fyens Stiftstidende, Ditte Hedegaard, som er selvstændig markedsførings- og kommunikationsrådgiver, og Trinemaii Pihl Withgaard, der rådgiver iværksættere og virksomheder om økonomiske spørgsmål.

Tre bestyrelsesmedlemmer udtrådte, Hanne Ernst, Troels Maglegaard og Henrik Mohr.

Chefredaktør på TV2 Sport John Jäger fortsætter som den eneste fra den gamle bestyrelse. Han blev ved den efterfølgende konstituering valgt som næstformand.

Henrik Mohr valgtes som ny suppleant.

Valg af ny formand og ny bestyrelse skete på en ekstraordinær generalforsamling, så man kan hjælpe den nye redaktionelle satsning, Nyborg Avis, godt på vej. Hvis man skulle have ventet til den næste ordinære generalforsamling, havde den et-årige periode, Slots- og Kulturstyrelsen har givet etableringsstøtte til, næsten være overstået, og så ville det have været for sent for den nye bestyrelse at sætte sit præg på avisen.

Vedtægtsændringer på vej

Udover valg af ny bestyrelse førstebehandlede generalforsamlingen i aftes en vedtægtsændring, der indebærer, at en passus om, at Kjerteminde Avis skal være konservativt ledet, skal slettes. Dermed opfyldes et stort ønske fra chefredaktør Peter Hougesen, der siden han blev ansat for to år siden, har arbejdet for at fjerne enhver form for opfattelse af, at avisen er knyttet til Konservative.

– Jeg har insisteret på at få den passus fjernet fra vedtægterne, siden jeg opdagede, at det var formuleret på den måde. Jeg synes, det var tåbeligt, at man kunne forstå ordlyden på den måde, at avisen var konservativ ud fra et politisk synspunkt. Jeg er godt klar over, at man formentlig i sin tid har ment, at Kjerteminde Avis skulle ledes ud fra konservative dyder, men nu får vi i hvert fald fjernet enhver form for mistanke om partipolitik, siger Peter Hougesen.

Også en formulering i vedtægterne om, at Kjerteminde Avis er et dagblad, der udkommer i Kerteminde og omegn er nu fjernet. Siden 2010 er avisen ikke udkommet i papirudgave. Vedtægterne ændres nu, så der står, at Kjerteminde Avis er et on-line medie, der dækker Kerteminde Kommune.

Endelig er der stillet forslag om en vedtægtsændring, der handler om revisionspligt. Alle vedtægtsændringer skal godkendes endeligt på den ordinære generalforsamling i foråret 2024.

Den afgående formand

Henrik Madsen

Efter næsten fire år som formand for Kjerteminde Avis takkede Henrik Madsen af på en ekstraordinær generalforsamling i går, mandag. Han har lysten til at fortsætte, men det kniber med tiden, når han både er selvstændig og politisk engageret i blandt andet Kerteminde Byråd og EU’s regionale udvalg. Foto: Privat

Kjerteminde, og nu også Nyborg, Avis har i mange år overlevet primært på stærke, frivillige kræfters nåde. En af dem er Henrik Madsen, som i går trådte ud af bestyrelsen for de to aviser.

Du kan læse mere om Henrik Madsens betydning for Kjerteminde Avis i denne artikel.