Ny rundkørsel skal etableres ved Sundhedshuset

0
170

Ligesom den ekstra parkeringsplads, der skal etableres ved Holmens Boulevard, var minirundkørslen på Holmegade heller ikke med i totaløkonomien for Sundhedshus-projektet

Sundhedshus Rundkørsel

For at undgå trafikkaos på Holmegade, skal der etableres en minirundkørsel ved indgangen til det nye Sundhedshus. Foto: Michael Rathje

I løbet af projekteringen af Sundhedshuset har det vist sig, at grunden på Holmegade 1 ikke er stor nok til at rumme de nødvendige parkeringspladser.  Det har også vist sig at ind- og udkørslen ved Sundhedshuset vil betyde en udfordring for trafikken på Holmegade.

Begge dele er ifølge Nyborg Kommune en forudsætning for, at Sundhedshuset kan fungere optimalt, når det åbner til efteråret.

Der bliver således etableret 38 p-pladser over for Sundhedshuset på den anden side af Holmens Boulevard. Af hensyn til trafiksikkerhed skal der her laves en fodgængerovergang eller en anden løsning fra p-pladsen til Sundhedshuset.

Minirundkørsel

Sådan kommer den trebenede minirundkørsel til at se ud. Tegning: Nyborg Kommune

I forhold til udfordringerne med trafikken på Holmegade vil der blive etableret en trebenet minirundkørsel ved indgangen til Sundhedshuset. Det vil anslået komme til at koste 183.000 kroner til indledende rådgivning og projektering, mens selve etableringen af minirundkørslen kommer til at koste omkring 1 million kroner.

Udgifterne til de 38 p-pladser løber op i 2,5 millioner kroner. Altså en samlet merudgift på i alt 3,683 millioner kroner. De 2,5 millioner kroner findes ved at overføre penge fra anlægsmidler i budgettet 2023-24. De sidste penge skal findes i totalbudgettet for Sundhedshuset.

På de seneste byrådsmøde blev finansiering af de to projekter godkendt.

Nyborg Sundhedshus skulle have stået færdigt i 2023 og have kostet 80 millioner kroner. Men Sundhedshuset ser nu ud til alt i alt at komme til at koste mindst 127 millioner kroner.