Nyborg Avis erfarer: Rapport fører til hjemsendelser og krisepsykolog-hjælp

0
733

Flere medarbejdere i kommunens social- og familieafdeling er blevet hjemsendt med øjeblikkelig virkning  i kølvandet på BDO-rapportens afsløringer

Nyborg Rådhus

BDO-rapporten får alvorlige konsekvenser for flere kommunale medarbejdere. Foto: Magnus Terp

Artiklen er opdateret d. 8. december. Tidligere fremgik det, at der var tale om specifikt tre hjemsendelser, det er nu ændret til ‘et uvist antal’. Kommunaldirektør Tim Jeppesen ønsker ikke at kommentere på personalesager. Nyborg Avis’ kilder står fast ved, at der er sket hjemsendelser i afdelingen. 

Et uvist antal ansatte i social- og familieafdelingen er blevet hjemsendt. Mindst en af hjemsendelserne er sket i dag, mens der er kaldt krisepsykologer ind til afdelingens øvrige medarbejdere. Det erfarer Nyborg Avis.

Hjemsendelserne sker på baggrund af BDO-rapportens afsløringer om ulovlig sagsbehandling i flere hundrede børnesager samt forråelse og en usund kultur blandt en del af medarbejdergruppen.

Flere kilder bekræfter uafhængigt af hinanden hjemsendelserne over for avisen.

Social- og Familiedirektør Lone Lorenzen vil ikke kommentere på konkrete personalesager, men bekræfter, at Dansk Krisekorps – en privat virksomhed, der kan tilkaldes af arbejdspladser med akut behov for psykologhjælp til ansatte – er til stede på rådhuset både i dag og i morgen.

I dag er det de ansatte i børne- og ungeafdelingen, der bliver tilbudt psykologhjælp, mens krisekorpset i morgen vil stå til rådighed for resten af social- og familieafdelingen.

På medarbejderjagt

Det er ikke kun de aktuelt hjemsendte medarbejderes stillinger, der skal besættes. Kontorstole rundt om i afdelingen har stået tomme længe, enten grundet opsigelser eller længerevarende sygemeldinger.

Så nu går jagten ind på i første omgang at få besat de vakante stillinger, oplyser Lone Lorenzen, der ikke kan sætte et præcist antal på, hvor mange ansatte, afdelingen har manglet.

For over en måned siden slog Nyborg Kommune tre stillinger op. Her søgte kommunen en afdelingsleder til børn- og ungeafdelingen, en afdelingsleder til voksenområdet og en overordnet områdeleder.

Sidstnævnte stilling er ny og følger BDO-rapportens anbefaling om at få mere strategisk ledelse ind i afdelingerne. Der pågår ansættelsessamtaler til de tre stillinger i disse dage, oplyser direktøren.

Processed With Vsco With B1 Preset

Denne artikel kan du læse gratis – og det kan du takke Nyborg Avis’ abonnenter for. Det koster nemlig at lave kritisk og kompromisløs lokaljournalistik.

Lige nu kan du prøve Nyborg Avis kvit og frit i de første 30 dage, hvis du klikker her.