Nyborg Avis lukker på grund af afslag på mediestøtte

2
241

Manglende tilsagn om mediestøtte tvinger Nyborg Avis til at dreje nøglen om

Nyborg Avis

Siden starten af oktober sidste år har Nyborg Avis haft redaktion her i det gamle apotek på Nørretorv. Lokalerne er nu opsagt pr. 1. juli, og 1. august lukker avisen helt. Foto: Michael Rathje

Det var en stor og glædelig nyhed, da Kjerteminde Avis sidste år – som det eneste medie herhjemme – modtog fuldt tilskud til at etablere en ny søsteravis i Nyborg.

Den 1. september 2023 gik Nyborg Avis i luften for første gang, men den 1. august er det slut.

Nyborg Avis har i år ikke modtaget mediestøtte, og derfor er det desværre ikke økonomisk muligt at fortsætte avisens drift. 

– Det er sindssygt ærgerligt. Vi synes selv, at vi er kommet godt fra start med et godt journalistisk produkt, ligesom vi jævnligt har modtaget ros fra læsere, der synes, at Nyborg Avis bidrager med en ny form for lokaljournalistik, end de er vant til. Men uden mediestøtte er det ganske enkelt ikke økonomisk muligt at fortsætte, siger Sine Mohr, formand for bestyrelsen i Kjerteminde Avis.

Den altoverskyggende grund til, at Nyborg Avis har fået afslag på mediestøtte er, at avisen ikke kan leve op til kravet om at have minimum tre årsværk arbejdskraft ansat – og ikke har udsigt til at få det. Nyborg Avis søgte dispensation fra denne regel med et tilsagn om 2,75 årsværk, men uden held.

– Det er ingen hemmelighed, at vi havde håbet på at have flere abonnenter her næsten et år inde i projektperioden. Men realiteten er, at Nyborg Avis har for få abonnenter til, at vi har kunnet ansætte flere journalister. Lokaljournalistik koster penge, og når man er et lille og uafhængigt medie som os, er mediestøtte altafgørende for avisens overlevelse, siger Sine Mohr.

De fleste af Nyborg Avis’ abonnenter støtter månedligt, og deres abonnement stopper automatisk 1. august.

De abonnenter, der har købt års- eller kvartals medlemskab og ønsker deres penge retur, bedes skrive til mail info@kjavis.dk. På grund af den forestående sommerferie kan der dog forekomme længere svartider.

Hvis man som års- eller kvartalsabonnent ikke foretager sig noget, vil pengene overgå til Kjerteminde Avis’ fortsatte drift.

Kjerteminde Avis har – modsat Nyborg Avis – fået tilsagn om redaktionel produktionsstøtte i 2024 fra Slots- og Kulturstyrelsen og fortsætter derfor uændret.