Nyborg Kommune erkender dårlig vejledning i forbindelse med arrangementer

0
133

Thor Arendal, der er var arrangør af den aflyste Klokkehøj Open, har beskyldt kommunen for dårlig vejledning i forbindelse med godkendelser til det indendørs arrangement i Ullerslev Kulturcenter

Loppemarked 1

Nyborg Kommune erkender, at der ikke forelå nogen godkendt pladsfordelingsplan til SUS Nyborgs arrangement med loppemarked og hoppeborge i Ullerslev Kulturcenter i februar. Privatfoto. 

Dagen før Thor Arendal skulle have afholdt koncerter i Ullerslev Kulturcenter den 21. og 22. juni, kontaktede han Beredskab Fyn for at være helt sikker på, at alle tilladelser var i orden.

Forinden havde han modtaget en mail fra lederen af kommunens afdeling for Miljø og Byggesag, Christian Bang Korsgaard. I mailen skriver Christian Bang Korsgaard blandt andet, at koncerterne skal holdes indendørs for lukkede døre og porte af hensyn til støjgener.

Men i mailen, som Nyborg Avis har fået aktindsigt i, står der intet om, at et sådant arrangement også kræver en godkendt pladsfordelingsplan, som skal vise en skitse af, hvor alle borde, stole, scener, boder mm. står, og hvor der er flugtarealer og flugtveje. Pladsfordelingsplanen skal efter godkendelsen hænges op ved indgangen til arrangementet.

Det var denne besked, som Thor Arendal fik fra Beredskab Fyn.

Ifølge Thor Arendal forsøgte han hele torsdagen at få en tegning fra Nyborg Kommune over Ullerslev Kulturcenter, så han kunne opføre, hvor scene, barer og flugtarealer var placeret. Først torsdag aften fik han tegningen fra kommunen, men han vurderede, at han ikke kunne nå at udfylde den, så han valgte at kaste håndklædet i ringen og helt aflyse Klokkehøj Open.

På kommunens hjemmeside under Visit Nyborg finder man ”Din guide til at planlægge et offentligt arrangement”. Her står der godt nok, at et arrangement kræver en godkendt pladsfordelingsplan, men der er tale om udendørsarrangementer. Der står intet om, at det også kræver en godkendt pladsfordelingsplan til indendørsarrangementer.

– Vi har jo nogle faste pladsfordelingsplaner liggende, som man kan benytte sig af, når man er arrangør i sådanne henseender. Hvis de eksisterende pladsfordelingsplaner kan benyttes, det vil sige, at arrangementets stole- og bordopsætning, sceneopsætning, alt sådan noget, det følger det, som allerede er tegnet, så er det jo godkendt på forhånd. Hvis man vælger at opsætte det på en anden måde, så skal man udarbejde en ny pladsfordelingsplan og indsende den plan til os som myndighed, for at vi kan forelægge det til høring i beredskabet. Og når de så har set på den og godkendt den, så kan vi godkende den i kommunen, og så vil den blive hængt op i hallen, forklarer Christian Bang Korsgaard, leder af Miljø og Byggesag.

Men, det du siger nu, det står jo ikke på hjemmesiden ”Din guide til at planlægge et offentligt arrangement”.  

– Øh, nej. Guiden er jo egentlig beregnet til offentlige udendørsarrangementer. Den findes ikke til indendørsarrangementer. Men det vil være nogenlunde de samme ting, som vi skal skrive. Det vil jeg mene, siger Christian Bang Korsgaard.

Men har Thor Arendal ret, når han påstår, at der aldrig er blevet lavet nogle pladsfordelingsplaner til nogle arrangementer i Ullerslev Kulturcenter?

– Det kan meget vel være, at der er mange, der ikke har lavet det. Hvis der ikke er lavet det, så er det fordi, at vi har gået ud fra, at ansøger, eller dem, der nu holder arrangementet, at de har styr på det og holder det inden for de pladsfordelingsplaner, der allerede findes til hallerne eller til kulturcenterets lokaler. Som udgangspunkt går vi jo stærkt ud fra, at hvis folk ikke søger, så har de overholdt de pladsfordelingsplaner, der allerede er, siger Christian Bang Korsgaard.

Men hvis jeg nu skal lave et arrangement i Ullerslev Kulturcenter, og går ind på guiden på jeres hjemmeside og udfylde alt det, jeg skal, så står der jo ingen steder, at jeg skal være opmærksom på, at hvis jeg laver et arrangement, der har en anderledes pladsfordeling, så skal jeg søge en godkendelse til en ny pladsfordelingsplan.

– Nej, det kan man sige. Nu skal det nok komme til at stå på vores hjemmeside også. Det kan vi jo være belært af på den her baggrund. Man kan altid forbedre organisationen. Der er et forbedringspotentiale, som vi selvfølgelig kigger på oven på den her sag, erkender Christian Bang Korsgaard.

Pladsfordelingsplan

Eksempel på en pladsfordelingsplan fra Vibeskolens ansøgning om at afholde dimission i Ullerslev Kulturcenter. Tegning: Nyborg Kommune 

Beredskabsinspektør Jesper Rossen fra Beredskab Fyn bekræfter over for Nyborg Avis, at det ikke er nødvendigt at udarbejde nye pladsfordelingsplaner for hvert nyt arrangement, hvis opstillingen af borde, stole mm. overholder en tidligere godkendt pladsfordelingsplan.

Men ved håndboldklubben SUS Nyborgs arrangement den 10. og 11. februar i år i Ullerslev Kulturcenter var der opsat salgsboder og to store hoppeborge. Til dette arrangement var der ikke nogen godkendt pladsfordelingsplan. Det fremgår af en aktindsigt Nyborg Avis har foretaget. Der var heller ikke lavet en pladsfordelingsplan til Nyborg Kommunes eget arrangement, hvor kommunen havde indkaldt til borgermøde om Ullerslevcentret den 16. april i år.

Nyborg Kommune understreger, at der netop er blevet lavet en pladsfordelingsplan for Ullerslev Kulturcenter for afholdelse af dimission for Vibeskolen i Ullerslev. Ifølge halinspektøren blev den årlige dimission afholdt i Ullerslev Kulturcenter i sidste uge. Planen blev sendt til halinspektøren, der satte den op fysisk i hallen.