Nyborg Kommune erkender der stadig er problemer med omkørslerne i Aunslev

1
311

Kommunen foreslår nu alternativ rute uden om Aunslev og er i dialog med Fyns Politi om bedre skiltning.

Aunslev Åløkkevej

Nyborg Kommune erkender, at alt for mange biler trodser indkørsel forbudt-skiltningen ved Åløkkevej og kører mod ensretningen, og kommunen er i dialog med politiet om bedre skiltning. Foto: Peter Hougesen

Først var der én omkørsel i forbindelse med spærringen af Odensevej gennem Aunslev.

Men omkørslen, på grund af kloakarbejde på den gamle landevej til Odense, ledte ad meget smalle veje syd om Aunslev, hvor to modkørende biler havde svært ved at passerer hinanden. Så blev omkørslen ad Nederbyvej og Åløkkevej ensrettet, og en ny omkørsel blev etableret for trafikken østfra over Juelsbjergvej og Hovgyden nord om Aunslev.

Men trods ensretningen af omkørslen syd om Aunslev, har der været trafikale problemer på denne omkørsel. Der er alt for mange bilister, der ikke overholder ensretningen. Samtidig giver den øgede trafik og vintervejret udfordringer. Kommunen forsøger at få lappet huller i vejen og lægge køreplader ud.

Nyborg Kommune opfordrer derfor nu på deres hjemmeside til, at bilister mellem Langeskov/Ullerslev og Nyborg tager en alternativ rute.

Aunslev Ullerslev

Vil du undgå omkørslen med de smalle veje syd om Aunslev, kan du med fordel dreje af i Ullerslev og køre mod Ørbæk. Foto: Google Maps

Bilister fra og til Ullerslev eller Langeskov kan med fordel køre over Såderup. Kommer du fra vest, så drej til højre i Ullerslev ad Skellerupvej, videre ad Ferritslevvej og Hjulbyvej til Fynsvej i Nyborg.

– Vi har bemærket, at mange bilister allerede selv har valgt denne rute, og vi har målt på Google Maps, at den alternative rute ikke tager længere tid, end hvis man kører ad omkørslen via Nederbyvej/Åløkkevej og tilbage på Odensevej, forklarer Søren Lassen, der er kommunens pressekonsulent.

Alternativ Rute

Ifølge Nyborg Kommune er denne rute via Såderup til Nyborg lige så hurtig som at benytte omkørslen ved Aunslev Foto: Google Maps

Søren Lassen understreger, at den alternative rute er en opfordring, og der bliver da heller ikke skiltet med omkørsel, så du skal selv taste ruten ind på dit navigationsudstyr og finde den via GPS – eller følg de almindelige vejskilte.

Problemerne ved omkørslerne i Aunslev er dog stadig ikke løst

Søren Lassen erkender, at den alternative rute ikke løser alle problemer i forbindelse med omkørslerne i Aunslev. Mange biler overser åbenbart omkørselsskiltene når de kommer fra Nyborg. Her er der lavet en omkørsel nord om Aunslev.

Men omkørslen her ad Juelsbjergvej ligger 1,8 kilometer før Odensevej reelt er spærret.

Aunslev Omkørsel

Mange bilister overser omkørslen ad Juelsbjergvej, der ligge små to kilometer før afspærringen af Odensevej. Grafik: Nyborg Kommune

Flere borgere i Aunslev har på Facebook berettet om mange daglig personbiler og lastbiler, der har måttet vende om, når de nåede til afspærringen af Odensevej. Nogle kører så tilbage til Juelsbjergvej, mens andre trodser ensretningen på Åløkkevej.

Nærpolitiet i Nyborg har været ude og se på forholdene, og kommunen er i dialog med Fyns Politi. De må ikke ændre noget eller sætte flere skilte op, der gør opmærksom på omkørslen nord om Aunslev, uden politiets tilladelse.