Nyborg på vigtig liste: Minister vil redde fjorden fra iltsvind og fiskedød

0
81

Miljøminister Magnus Heunicke (S) har udpeget 20 danske fjorde, herunder Nyborg Fjord, som skal have livreddende førstehjælp gennem den nye grønne trepartsaftale.

Nyborg Fjord (koppers)

Koppers har hidtil fået lov af Miljøstyrelsen til at udlede blandt andet det miljøfarlige stof antracen, som der allerede er for meget af i fjorden. Det afslørede DR i april. Foto: Michael Rathje

Nyborg Fjord er ifølge Ekstra Bladet blandt de danske fjorde, der ifølge den nye grønne trepartsaftale skal reddes fra kvælstofudledning og tidlig død. Miljøminister Magnus Heunicke (S) har i alt udpeget 20 ud af landets 32 fjorde, som der skal gøres en særlig indsats for.

Aftalen, der er indgået mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening, kommer blandt andet med konkrete forslag til løsninger på landbrugets klima- og naturudfordringer. For eksempel skal der ske en historisk omlægning af det danske areal, der giver mere plads til naturen og bedre vilkår for biodiversitet og drikkevandsbeskyttelse.

Centralt i trepartsaftalen er, at der afsættes 40 milliarder kroner til en grøn fond, hvoraf de ti milliarder skal bruges at opkøbe landbrugsjord, som i dag ligger direkte ud til å-dale og fjorde og på den måde fører til udledning af kvælstof direkte ud i vandet.

Download

Her er de 20 fjorde, der kan øjne en redning, hvis treparten bliver ført ud i livet. Kort: Miljøministeriet

Kvælstofudledning betegnes af fagvidenskaben som hovedårsagen til iltsvind, fiskedød og dårligt havmiljø mange steder i landet.

Magnus Heunicke udtaler til Ekstra Bladet, at han har fremlagt et kort med 20 fjorde for at vise, at den nye aftale indeholder konkrete initiativer, som senest i 2027 vil sikre, at overudledninger af kvælstof i fjordene stopper.

– For nogle fjorde vil omstillingen til mere liv gå hurtigt. Andre steder siger eksperterne, at ødelæggelserne har været så massive i så mange år. Handlingen har simpelthen ikke været der fra dansk side. Så der vil gå mange år, fra vi får sat en prop i hullet, til vi får den gode tilstand derude med liv derude, siger miljøministeren.

Pia Olesen Dyhr (sf) Kira Marie Peter Hansen (sf) Med Koppers I Baggrunden

SF’s formand Pia Olesen Dyhr og partiets ukronede EU-dronning Kira Marie Peter Hansen besøgte Nyborg tilbage i maj. Besøget var affødt af DR’s dækning af Koppers’ udledning af miljøfarlige stoffer. Læs artiklen her. Foto: Michael Rathje

Magnus Wahlberg, der er daglig leder og lektor på Marinbiologisk Forskningscenter, Syddansk Universitet, og er en del Fjord & Bælts ledelsesteam, byder indsatsen velkommen.

– Generelt er jeg meget bekymret for de danske farvandes tilstand, og diskussionen om iltsvind og fiskedød er meget velkommen. Vi kender problemet, for meget kvælstofudlening, og vi kender løsningen, at vi begrænser landbrugets udledning.

Om førstehjælpen faktisk kan komme i gang, afhænger ifølge miljøministeriet af, om ‘Folketinget er med på, at vi gør det her’.