Økonomiudvalg uenige om nyt kajak-klubhus til 10 mio kr

1
260

På mandagens møde i Økonomiudvalget var der flertal for at anbefale byrådet at frigive de første 1,3 millioner kroner til opstart af byggeriet af klubhuset på Marinaen, men SF stemte imod.

Kajakklub

Nyborg Kajakklub holder til i denne gamle container, og alle i byrådet er enige om, at de trænger til et nyt klubhus, men så hører enigheden også op. Foto: Michael Rathje 

Opdatering: Det fremgik tidligere af artiklen, at Konservative ikke var med i sidste års budgetforlig. Det var ikke rigtigt og er nu rettet.

De 10 millioner kroner til at bygge et nyt klubhus til Nyborg Kajakklub blev bevilliget i forbindelse med 2024-budgettet. En bevilling som både Konservative, SF og Socialdemokratiet var imod. Hverken SF eller Socialdemokratiet var med i budgetforliget, men det var Konservative, som dog havde fortrukket, at der blev afsat langt færre penge til Kajakklubben, men endte alligevel med at med gå med i budgetforliget for at få andre elementer med i budgettet.

På mødet i Økonomiudvalget blev det anbefalet at frigive de første 1,3 millioner kroner til at sætte projektet i gang.

Der har været afholdt udbud til totalrådgivning, og her havde Rex Skov Arkitekter det billigste tilbud, der lød på 998.200 kroner. Samtidig anbefales det, at der bruges 300.000 kroner til forudgående miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser og til landmåler.

Næste skridt bliver nedrivning/fjernelse af eksisterende bygninger i form af gamle containere.

Selve byggeriet ventes at gå i gang i midten af november, og efter et lille års tid skulle det nye klubhus ifølge planen stå færdigt.

Det er hensigten at skabe funktionelle og tiltalende byggeri, der opfylder klubbens behov og samtidig passer ind i det maritime miljø. Klubhuset vil komme til at indeholde omklædningsrum, faciliteter til opbevaring af klubbens kajakker, toiletter, et værksted, et træningsområde med motionsredskaber samt et mindre klublokale med køkken. Der vil blive lagt særlig vægt på bygningernes evne til at modstå påvirkninger fra vand og vejr samtidig med, at de integreres smukt i omgivelserne.

Forud for mødet i Økonomiudvalget havde Socialdemokratiet bebudet, at de ville stemme imod anmodningen om at tage hul på byggeriet, da de ønskede at afsøge mulighederne for ”sammentænkning af lokalerne på Marinaen, inden der træffes aftale om nybyggeri”. Men de to socialdemokratiske medlemmer af Økonomiudvalget, Sonja Marie Jensen og Lone Smidt, havde begge meldt afbud til mødet.

SF’s medlem af Økonomiudvalget, Suzette Frovin, var således den eneste, der stemte imod, med samme begrundelse som Socialdemokratiet.

– Vi har stor forståelse for, at kajakklubben har ventet utrolig længe på at få en afklaring. Men for det første synes vi, at det er alt for mange penge. Og vi har fx en ungdomsskole, som er super presset på deres kvadratmeter. Vi mangler også et sted, hvor udsatte borgere kan være. Vi ønskede derfor at se på mulighederne for, at de forskellige foreninger, der bruger Marinaen kunne deles om lokaler, siger Suzette Frovin.

Hun understreger, at kajakklubben selvfølgelig skal have bygninger til at opbevare deres kajakker og et værksted, hvor de kan vedligeholde deres kajakker. Men de 10 millioner, der afsat i budgettet, kan der ikke laves om på.

Sonja Marie Jensen (S) fortæller, at Socialdemokratiet bestemt heller ikke er imod, at kajakklubben får et nyt klubhus, men det handler også om bæredygtighed.

– Kommunen har utrolig mange bygninger og lokaler, som godt kunne udnyttes bedre, i stedet for at bygge nyt. Vi er jo nødt til at tænke over sådan noget. Er det ok, at man skal have site eget lokale, hvis man kun er der et par gange om ugen. Nybyggeri kræver også, at det bliver vedligeholdt i årene efter, det er færdigbygget. Så det handler i høj grad om bæredygtighed, forklarer Sonja Marie Jensen

De konservatives medlem af Økonomiudvalget, Michael Gertsen, fortæller, at han stemte for anbefalingen om at igangsætte byggeriet, selvom han mener, det er alt for mange penge at bruge på en enkelt forening.

– Jeg har modstræbende og med nedadvendte mundvige sagt ja, selvom jeg synes at 1 million bare til totalrådgiveren af projektet er mange penge, siger Michael Gersten.

Han forklarer, at hvis han havde stemt imod, ville det bare være symbolpolitik, da de 10 millioner er afsat i budgettet.