Rapport udtaler sønderlemmende kritik af kommunen: Lovbrud på børneområdet

En analyse af kommunens socialafdeling viser et gennemgribende kulturproblem, hvor de ansatte er forråede og borgerne bliver svigtet

Img 20231205 105823 01

Kommunaldirektør Tim Jeppesen og direktør for Social- og Familieområdet i Nyborg Kommune, Lone Lorentzen, fremlagde i dag på et baggrundsmøde rapporten fra BDO. Foto Micheal Rathje.

Har du læst vores andre historier om kommunens svigt og lovbrud i børnesager? Hvis ikke, så kan du gøre det her og her

“Vi har ikke løst opgaven godt nok. Vi kan ikke være det bekendt”
– Lone Lorentzen, direktør for social- og familieområdet

Den er helt gal i kommunens samlede social- og familieområde, afslører en ny rapport.

Nyborg Kommune har med kort varsel indkaldt pressen til baggrundsmøde om den over 90 sider lange rapport, revisionsfirmaet BDO har udarbejdet.

Rapporten centrerer sig om social- og familieområdet, og særligt børn- og ungeafdelingen. Og der var ikke ros til arbejdet i kommunens administration. Tværtimod. Rapporten konkluderer et internt kulturproblem, der gør at borgernes sager ikke bliver behandlet ordentligt.

BDO-analysen er omtalt på det budget-temamøde, byrådet var samlet om i maj. Analysen og den senere rapport skulle gennemgå 30 konkrete sager inden for både børne- og voksenområdet.

I august/september 2023 blev analysen udvidet/ændret til at skulle gennemgå 380 underretninger i nye og eksisterende børnesager. Det var her, kommunen havde en fornemmelse af, at det stod værst til.

BDO’s konklusionen er, at der er opstået elementer af forråelseskultur i nogle medarbejdergrupper, der gør at fagligheden træder i baggrunden, der bliver snakket dårligt om sagerne, og at medarbejderne udviser en ‘manglende ansvarsfølelse’.

Rapporten kaster også lys over andre kritisable forhold, herunder mangelfuld og langsommelig sagsbehandling, manglende opfølgning og handling på underretninger og utilstrækkelig ledelse.

Analysen viser også, at kommunen i 55 procent af de 380 sager ikke fik holdt de børnesamtaler, de har pligt til at holde.

“Vi er rigtig kede af det i Nyborg i dag” – Lone Lorentzen, direktør for social- og familieområdet

Blandt andet det betyder, at der er et efterslæb på sager i børn- og ungeafdeling. Altså skal kommunen kunne hjælpe flere børn og familier – og det bliver dyrt. Som det ser ud nu bruger Nyborg Kommune 236 kr. mindre på området pr. indbygger sammenlignet med de kommuner, Nyborg normalt sammenligner sig med.

Råbte op i flere år

At kommunens administration på områderne halter gevaldigt bagud er ikke nyheder for byrådsmedlemmerne. For én person har forsøgt at råbe dem op i flere år; Kommunens egen borgerrådgiver, ansat til at danne bro mellem borgerne og kommunen og eksempelvis hjælpe borgerne i klagesager.

I det virke har Bjørn Brøndum Pedersen aflagt to årsrapporter, en i 2021 og en i 2022. I hver af dem kritiserer han sagsbehandlingstiden i særligt socialafdelingen og allerede i 2021 pointerer han, at Nyborg Kommune i 82 ud af 148 sager ikke overholdt sagsbehandlingstiden, der er defineret i loven om social service.

Han udtalte en enslydende kritik i 2022 og udtrykte flere gange ‘dyb bekymring’ for kommunens sagsbehandling.

Nu har ledelsen iværksat flere tiltag, der skal sikre, at kommunen overholder både lovpligtige og etiske retningslinjer. I disse uger er kommunen ved at ansætte nye folk som del i en kompetenceudvikling.

Kommunen har sideløbende med BDO’s analysearbejde forsøgt at komme noget af den usunde kultur til livs. Der har blandt andet været, og er stadig, fokus på medarbejdernes sprogbrug overfor hinanden, ledelsen og børn og familier.

BDO’s rapport blev offentliggjort på kommunens hjemmeside kl 12:00 i dag. Samtidig bliver medarbejdere orienteret.

Læs de politiske reaktioner her: https://www.nyborgavis.dk/det-er-ingens-skyld-det-er-alles-skyld-nu-reagerer-borgmesteren-paa-ulovlig-sagsbehandling/

Vi dækker sagen løbende.