Redaktør på Nyborg Avis hejst op i kirketårnet

0
337

Emil Opffer var redaktør af Nyborg Avis. Altså ikke den avis du læser nu, men den gamle trykte Nyborg Avis, som Opffer med barok fantasi og foretagsomhed gjorde til en journalistisk mærkværdighed.

Opffer4 Kirke

Redaktør Emil Opffer lod sig den 9. august år 1900 hejse op i spiret på Nyborg Kirke

Det startede med en halshugning i Horsens, som Emil Opffer skulle dække for en Københavner-avis.

Opffer var i slutningen af 1800-tallet nok landets mest berømte og berygtede journalist, kendt for sin frækhed og vovemod. I Horsens blev han spurgt, om han ville købe ”Nyborg Avis”, altså ikke et eksemplar af dagens avis, men selve avisen. Opffer svarede, at det havde han nu aldrig tænkt på.
På vej hjem til København fik han dog lyst til at se Nyborg, og han fortæller, at ”byen lå som en dronning ved salten bælt med et kirkespir slankt som hornfiskens spidse næb”. Efter at han havde set avisen efter i sømmene, så købte han den med overtagelse 1. januar 1893.

Fra det øjeblik var Nyborg verdens midtpunkt for Opffer. Han proklamerede byen som „Danmarks Central­stad”, og han skulle nok få skabt opmærksomhed om den.

Opffer

I Dansk Biografisk Haandleksikon (1920-26) kunne man blandt andet læse dette om Emil Opffer: ”Var 1893 – 1900 Redaktør af ”Nyborg Avis”, som han med barok Fantasi og Foretagsomhed gjorde til en journalistisk Mærkværdighed.

Det blev noget af en omvæltning for avisen, som på grund af de særdeles kvikke beskrivelser af dagens hændelser fik mange læsere, og avisen blev flittigt citeret i landes øvrige aviser.

Morten Korch

Opffer var også med til at starte Morten Korchs karriere som forfatter, da han i Nyborg Avis trykte nogle småfortællinger, som Korch havde indsendt. Foto: Odense Stadsarkiv/arkiv.dk

Det var bestemt ikke alle, som var tilfreds med avisen. Da kammerherre Scavenius var dommer ved et dyrskue, så skrev Opffer i avisen, at han var fuld og kneb øjnene sammen. Scavenius anlagde sag, og Opffer tilbød forlig ved at ændre det til, at Scavenius kun var halvfuld, og det kun var det ene øje som, som var knebet i. Forligsforslaget blev afvist af kammerherren.

Før byrådsvalget den 5. januar 1900 skrev Opffer i avisen, at han ville lade sig hejse op i kirketårnet, hvis Borgerlisten ikke blev valgt ind. Men det opnåede Borgerlisten ikke. Socialdemokraterne blev valgt i stedet.

Han blev nødt til at holde sit løfte, da han blev opfordret til det, og om formiddagen den 9. august 1900 blev han hejst op i kirketårnet med et reb bundet om livet.

Opffer3 Dampfærge

Opffer sprang i vandet fra Dampfærgen Korsør for at teste færgens beredskab. Foto: arkiv.dk

Emil Opffer var i det hele taget ikke bleg for at bringe sig selv i spil for at skrive en god artikel.

Efter en god middag på Postgården gik Opffer om bord på storebæltsfærgen ”Korsør”, som var en dampfærge med skovlhjul. Han var ledsaget af skuespiller Albrecht Schmidt.

Da færgen nåede Sprogø, så sprang Opffer pludselig op på rælingen og ned i vandet. Schmidt råbte: ”MAND OVER BORD”, mens han startede en tidtagning med sit ur.

Opffer Tegning

Det skabte stor bestyrtelse blandt de øvrige passagerer. Færgen blev standset og en redningsbåd blev sat i vandet. De roede hurtig hen til Opffer, som blev hevet op i redningsbåden. Da Opffer kom om bord på færgen igen, så skyndte han sig ned i kahytten for at skifte til noget tørt tøj.

Han forklarede efterfølgende kaptajnen, at han var sprunget i vandet for at afprøve færgens redningsberedskab, og at det var godkendt. Det havde taget 4½ minut til han havde fået en redningskrans smidt ned i vandet, og 9 minutter til han var tilbage på færgen igen.

Inden politiet hentede ham, så nåede han at ringe hjem til avisen, så de kunne trykke artiklen om vandgangen, som han havde skrevet i forvejen. Han blev efterfølgende idømt en bøde på 65 kroner.

Opffer2 Redaktører

Niels Egebjerg (nummer 1 fra venstre) blev ny redaktør efter Emil Opffer (nummer 2 fra venstre).  ”Nyborg Avis” fortsatte indtil 1965, hvor ”Svendborg Avis” overtog den. Foto: arkiv.dk

En måned efter Opffer var sprunget i vandet, solgte han ”Nyborg Avis” for 45.000 kr. Han havde købt avisen syv år tidligere for 18.000 kr.

Opffer startede derefter en ny avis i København med sensationsstof. Det medførte mange retssager, og Opffer måtte betale mange bøder.

Det gik helt galt, da han fornærmede krigsminister Madsen, zaren af Rusland og prins Harald, der var bror til Kong Christian X.

Sidstnævnte fornærmelse drejede sig om artikler, der beskrev prins Haralds affære med en ”oberstinde Morgenstjerne”, og at der efterfølgende var udstedt et gældsbevis på 20.000 kr. til obersten for ’lån’ af oberstinden underskrevet af prinsen.

Justitsminister Alberti beordrede en kriminel undersøgelse af artiklerne, som Opffer havde skrevet. I den efterfølgende retssag fik Opffer en dom på to måneders fængsel.

Opffer1

Portrætfoto af Emil Opffer taget af fotograf Preben Hansen i Kongegade 14. Foto: arkiv.dk

Da Opffer under hånden fik kendskab til, at dommen ville blive fængsel, så han skyndte sig at sælge avisen og flygte ud af landet. Han blev senere redaktør af flere dansksprogede aviser i USA.
I 1921 var Opffer en tur i Danmark, og selv om han ikke var benådet, så blev han ikke fængslet.
Under opholdet besøgte han blandt andet sit kære Nyborg.

Vil du vide mere om Emil Opffers eventyrlige liv, kan du i Køgearkiverne læse om hans jordomrejse fra 1890-1892 over fem kontinenter som korrespondent for Næstved Avis.