S klager over mørklagt dokument: – Offentligheden bør få kendskab

0
143

Socialdemokratiet går til Ankestyrelsen med sag om fortroligt notat, der har fået eksperter til at konkludere, at borgmesteren har handlet i strid med loven

Byråd

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Nyborg involverer Ankestyrelsen i en sag om et notat, kommunen indtil videre har mørklagt.

Notatet er et, Nyborg Kommunes borgerrådgiver benyttede på et møde med borgmester Kenneth Muhs d. 7. oktober 2021. I det fem sider lange notat beskriver borgerrådgiveren ‘graverende fejl i sagsbehandlingen, samarbejdsproblemer med børne- og familieafdelingen og bekymring for borgernes retssikkerhed’ på det specialiserede område.

Mere ved offentligheden ikke om notatet. Politikerne har fået besked om ikke at gengive detaljer fra dokumentet, ligesom medier – indeværende inklusiv – har fået afslag på aktindsigt.

Kommunens administration begrunder mørklægningen med, at der er tale om et internt arbejdsdokument.

Det er den vurdering, de lokale socialdemokrater nu vil have prøvet ved Tilsynet i Ankestyrelsen.

“Socialdemokratiet mener imidlertid, at offentligheden bør have kendskab til så meget af notatets indhold som muligt.” skriver partiet i en pressemeddelelse.

Flere eksperter har over for DR Fyn udtalt, at de mener, borgmester Kenneth Muhs (V) brød loven ved ikke straks at orientere byrådet om borgerrådgiverens bekymringer efter mødet i 2021.

“Med den nationale interesse, der er for denne sag, tjener det offentlighedens interesser bedst at få kendskab til indholdet.”

Vi mener samtidig, det er vigtigt for ytringsheden, at folkevalgte politikere kan få lov at citere fra borgerrådgiverens notat, eftersom borgerrådgiveren trods alt er borgernes egen mand.” skriver Socialdemokratiet.

Et forældrepar, hvis sag er omtalt i det hemmelige dokument, stod for syv dage siden frem i Fyens Stiftstidendestod for syv dage siden frem i Fyens Stiftstidende og ytrede, at de ønsker notatet offentliggjort. Også dét er en af grundene til, at oppositionspartiet nu går videre med sagen.

Partiet sendte deres klage til Ankestyrelsen torsdag d. 18. april.