Sag om udsætning af fasaner splitter byrådet: ”Jeg køber ikke deres forklaring”

0
1006

En sag om udsætning af fasaner til jagt på kommunale områder har afstedkommet det en usædvanlig sag på rådhuset. Sagen blev først tvunget i byrådet af venstre og er nu sendt tilbage til Tenik,- og Miljøudvalget – også af venstre. Den usædvanlige procedure kritiseres nu af de øvrige medlemmer af Teknik,- og Miljøudvalget

Nyborg Slot Sommer Update Cut 02 00 00 19 10 Still006

En sag om fasaner har indtil videre været behandlet i både fagudvalg og byråd. Nu skal den tilbage til fagudvalget og formentlig retur til byrådet. Foto: Nyborg Kommune

Det handler om fasaner. En sag på Teknik,- og Miljøudvalgets dagsorden, hvor indstillingen var en anbefaling af et stop for udsætning af fasaner til jagt på kommunale områder, sådan som Naturstyrelsen også gør det på statens arealer, blev behandlet på udvalgets møde 19. juni i år.

Af de syv medlemmer i Teknik,- og Miljøudvalget stemte Henrik Vestergård (A), Poul Erik Knudsen (A), Ole Tyrsted Jørgensen (F) og Michael Gertsen (C) for indstillingen og dermed for et stop for udsætning af fasaner. Venstres tre medlemmer af udvalget Martin Huus, Rune Christensen og formand Søren Svendsen stemte imod. Altså var sagen afgjort med stemmerne fire for indstillingen og tre imod.

Så brugte venstres medlemmer standsningsretten. Standsningsretten er, kort fortalt, en ret alle byrådspolitikere har, der kan tvinge en sag til afgørelse i byrådet. Det lod altså til, at venstre ikke ville acceptere flertallets beslutning i Teknik,- og Miljøudvalget og derfor i stedet ville have den afgjort i byrådet, hvor partiet jo har flertal alene.

Derfor var forundringen også stor, da sagen skulle behandles på byrådsmødet i tirsdags, hvor venstre, i stedet for at afgøre sagen med flertal, sendte sagen retur til Miljø, og Teknikudvalget, hvor den kom fra. Begrundelsen var at man gerne ville have mere dokumentation. Den begrundelse køber de andre medlemmer af udvalget dog ikke.

– Jeg var mildest talt overrasket, og jeg stiller i hvert fald spørgsmålstegn ved den forklaring, der blev givet til byrådsmødet, hvor venstre sagde, at de gerne ville have sagen belyst yderligere. Men jeg ser frem til at høre nærmere i Teknik,- og Miljø udvalget, udtaler medlem af udvalget Michael Gertsen (C)

Han får opbakning fra Ole Tyrsted Jørgensen (F)

– Jeg tror der er en plan. Vi har fået undersøgt, at det juridisk set alligevel er byrådet, der skal træffe beslutningen, nu hvor venstre har brugt standsningsretten. Jeg tror, jeg kan ikke være sikker, men jeg tror, at det venstre ønsker, er at stå bedre i forhold til fasaner og jagt. De ønsker at vedlagt nogle dokumenter på sagen, der viser at udsætning af fasaner ikke nødvendigvis er et problem, sådan at de ikke afviser sagen, som den er nu, men får flere dokumenter på, forklarer Ole Tyrsted Jørgensen til Nyborg Avis

Altså skal sagen endnu engang behandles i Miljø,- og Teknikudvalget på trods af, at udvalget nu ikke længere kan træffe beslutning i sagen. Når venstre har brugt standsningsretten, så skal den endeligt afgøres i byrådet.

Borgmester, Kenneth Muhs vil ikke forholde sig til spekulationerne fra de to medlemmer af Miljø,- og Teknikudvalget, men vil gerne forklare venstres overvejelser om proceduren.

– Det er rent processuelt, det er venstre, der har brugt standsningsretten, så ligger det helt juridisk i styrelsesloven, at hvis der er et flertal, der ønsker at sende den retur, så gør man det. Det er helt normalt. Vi vil gerne have belyst sagen yderligere, og derfor ville vi gerne sende den retur. Det var alle i byrådet så enige om at gøre.

Men sagen skal jo afgøres i byrådet alligevel – hvorfor så sende den retur?

– Det er helt korrekt. Den skal afgøres i byrådet alligevel med mindre dem, der har brugt standsningsretten trækker den retur i udvalget. Så kan den afgøres der.

Så det handler ikke om, at I ikke ville acceptere flertallets beslutning i fagudvalget og dermed tvinge sagen i byrådet, hvor I har flertal og derfor kan afgøre den alene?

– Det ville da være et demokratisk problem, hvis vi lod et mindretal afgøre en sag, som vi er uenige i. Folket har valgt et flertal og det er venstre. Vi synes, der er mere i den sag her, der skal vendes, og derfor bruger vi de demokratiske spilleregler, der er. Det er nu engang sådan at flertallet bestemmer. Det er det også her, forklarer Kenneth Muhs

Hele sagsfremstillingen kan læses her