Snublesten: ”Min kære lille elskede pige. Jeg er dømt til døden i dag”

0
156

Den 4. maj bliver der lagt fire snublesten for at mindes fire unge modstandsfolk fra Nyborg, der blev dræbt af den tyske besættelsesmagt  

Henning Børge Hansen I Cb Uniform

Henning Børge Hansen var 20 år, da han blev henrettet af tyskerne. Her ses han i sin CB-uniform. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Henning Børge Hansen var en af de fire unge frihedskæmpere, der mistede livet i kampen for et frit Danmark.  Han blev født den 29. januar 1925 og var således kun lige fyldt 20 år, da han den 28. marts 1945 blev henretter af tyskerne.

Henning voksede op hos en plejefamilie i Nyborg, politiassistent Carl Chr. Vogelius Andersen og hans kone Marie. Aldersmæssigt kunne plejeforældrene have været Hennings bedsteforældre. De havde mange voksne børn, hvoraf der stadig var fire hjemmeboende, da de tog den spæde Henning til sig.

Henning havde et varmt og tillidsfuldt forhold til sin 20 år ældre plejebror, Charles Helmuth Vogelius Andersen, og hans afskedsbrev fra Vestre Fængsel til dem derhjemme tyder i det hele taget på en god og tryg opvækst i hjemmet i villaen Dieudonne. ”Jeg vil takke eder for alt, hvad I har været for mig – specielt dig, lille Mor, en bedre Mor kan ingen ønske sig her paa Jorden”. Hennings plejefar var død i 1940, 79 år gammel.

Cb 1944

Medlemmerne af Civil Beskyttelse i Nyborg. Billedet er taget i 1944. Privatfoto

Som ganske ung blev Henning optaget i CB-politiet. CB-politiet (CB: Civil Beskyttelse) var et korps af civile betjente, der var oprettet i 1938 under indtryk af de politiske forhold syd for grænsen og med det formål at beskytte befolkningen mod følger af luftangreb.

CB’erne patruljerede som regel sammen med rigtige politibetjente og blev kaldt ”føl” eller ”de Blaa” på grund af farven på deres uniform.

Efter grundskolen i CB, et kortere forløb af 14 dages varighed, blev Henning undergruppefører i CB-politiet i Nyborg.

Ud over et beskedent honorar som CB’er klarede Henning sig som bud.

I 1944 blev han sammen med sine skolekammerater Bent Christensen og Bendt Stentoft fra Den Private Realskole aktiv i modstandsbevægelsen i Nyborg.

Lokomotiv på afveje ved drejeskiven ved maskindepotet efter sabotage under besættelsen.

Lokomotiv på afveje ved drejeskiven ved maskindepotet efter sabotage under besættelsen. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Efter hans ven Bent Christensen var blevet taget til fange den 9. marts i forbindelse med et sabotageforsøg på jernbanelinjen ved Nyborg, blev Henning taget af Gestapo tidligt om morgenen den 10. marts 1945 på sin bopæl i Skippergade 12, 1. sal. Her boede han til leje sammen med sin kæreste Olga Marie, der ventede barn. Barnet kom til verden i juli 1945.

Henning blev efter anholdelsen ført til arresten på Albanigade i Odense. Her fik han den 16. marts lov til at sende et brev til sin plejemor: ”Blot to ord for at bede om eder om at sende Undertøj og Toiletartikler ud til mig. Jeg haaber at I har det godt derhjemme alle sammen … ”

Få dage senere blev Henning overført til Vestre Fængsel i København. Den 28. marts blev han stillet for en tysk krigsret og dømt til døden for sin kamp i modstandsbevægelsen. Normalt gav Gestapo dødsdømt lov til at sende et afskedsbrev, men af uvisse grunde fik Henning lov til at sende tre afskedsbreve. Det første brev var til hans biologiske far:

Vestre Fængsel d. 28/3 45

Kære elskede Fader

Det frygtelige er sket, jeg er dømt til døden af tysk Krigsret i Dag. Kære Fader, du maa tage det roligt og fornuftigt, jeg dør jo for en god Sag, og saa er det jo ikke saa slemt. Kære Fader, du maa love mig at tage dig godt af lille Olga og den lille, hende er det mindst lige saa slemt for som dig, trøst hende alt hvad du kan og hjælp hende, kære Fader. Kære Fader, vær ved godt Mod. Hils Gurli mange gange fra mig og sig tak for alt godt.

Tak for alt godt kære Fader
Hils lille Olga
Farvel
Eders Henning
Gud hjælpe eder.

Det andet brev blev sendt til hans plejefamilie:

Vestre Fængsel d. 28/3 45

Kære alle sammen derhjemme!

Det frygtelige er sket. Jeg er dømt til Døden i dag af en tysk Krigsret. Men I må tage det roligt og fornuftigt, nu var det Guds vilje, at jeg skulle den Vej saa tidligt, og så må det jo være det rigtige.

Jeg vil takke Eder for alt, hvad I har været for mig – specielt dig, lille Mor, en bedre Mor kan ingen ønske sig her på Jorden.

Det piner mig at måtte sige Farvel, men jeg dør for Danmarks Sag, og så er det ikke så slemt.

Mine Ting vil jeg skænke lille Olga og den lille, vær altid god ved hende, for hende er det lige så slemt som for Eder, kan I tro, I må trøste hende, alt hvad I kan, lov mig det.

Jeg beder Eder hilse alle, jeg kender, deriblandt min Fader i Odense.

Jeg kan ikke finde på mere at skrive om, så jeg vil slutte mit sidste Brev til Eder med tusinde Tanker og med tak for alt godt.

Farvel
Gud hjælpe Eder
Henning

Hennings sidste brev var til hans gravide kone Olga i Skippergade.

Vestre Fængsel d. 28/3 45

Min kære lille elskede Pige

Jeg er dømt til Døden i Dag og det er svært for mig at maatte sige dig Farvel lille Olga. Du må tage det roligt og fornuftigt lille Olga, du ved jeg dør for Danmarks Sag og saa er det ikke saa slemt. Værst er det for dig lille Olga, du maa være standhaftig, du maa passe godt paa den lille som vi faar og være en god og kærlig Mor for den …

… Kære lille Olga vær ved godt Mod, lev paa vore gode Minder og trøst dig med den lille.

Et sidste Farvel med tusinde kærlige Tanker.

Farvel lille Olga
Gud hjælpe dig
Din Henning

Samme dag blev Henning Børge Hansen henrettet ved skud i Ryvangen, hvor han blev begravet.

Kapellet

To vagter ved de tre frihedskæmperes kister i kapellet på Nyborg Kirkegård. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Efter befrielsen i maj 1945 blev ligene af de tre unge nyborgensiske frihedskæmpere gravet op og transporteret til Nyborg. Her blev de bisat i Vor Frue Kirke og begravet på Nyborg Kirkegård.

Henning Børge Hansen 2

Henning Børge Hansen blev begravet på Nyborg Kirkegård den 22. juni 1945. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Henning Børge Hansen

Henning Børge Hansens gravsted findes stadig på Nyborg Kirkegård. Foto: Michael Rathje

Henning Børge Hansen bliver mindet med en snublesten den 4. maj klokken 12 ud for Skippergade nummer 12.

Skippergade 12

Henning Børge Hansen boede sammen med sin gravide kone Olga her i Skippergade nummer 12, da han blev arresteret af tyskerne. Foto: Michael Rathje

Nedlæggelsen af snublestenen sker med deltagelse af Marineforeningens Kor og trompetist Per Nyegaard Olesen, og hans niece Lise Høst Madsen, der bor i Sverige, vil holde en tale.

Nyborg Kommune har doneret brolægger og Henning Børge Hansen snublesten er doneret af Lise Høst Madsen.

Læs mere om snublesten og de fire modstandsfolk her.

Kilder: Snublesten Fyn, Nyborg i 800 år af Preben Hahn-Thomsen, Frihedsmuseets Database og Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Denne artikel er gratis - og det kan du takke Nyborg Avis' abonnenter for.

Det koster nemlig at lave nærværende journalistik.

Mira Michael Rathje Dsc1069

Lige nu kan du prøve Nyborg Avis kvit og frit
i de første 30 dage, hvis du klikker her.