Sundheds- og ældrechef anerkender sygeplejerskernes frustration, men forstår ikke deres reaktion

0
403

Til Byrådsmødet i sidste uge var der mødt næsten lige så mange sygeplejersker op, som der var byråds-medlemmer i byrådssalen. Men det er ikke den rigtige måde at vise sin utilfredshed på, lyder det fra sundheds- og ældrechefen

20231121 Hjemmesygeplejen

Hjemmesygeplejerskerne i Nyborg Kommune er frustrerede over kommunens planer om en omstrukturering. Samtidig viser en ny undersøgelse, at kommunen mangler 17 sygeplejersker. Foto: Michael Rathje

Under Byrådsmødets spørgetid fremførte sygeplejerskerne deres høringssvar til kommunens planer om en omstrukturering af byens hjemmesygepleje. Byrådet ønsker at fremtidssikre den stigende arbejdsopgave med det stadigt stigende antal ældre i kommunen. Planen går blandt andet ud på en omlægning til faste tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen. Men det vil ifølge hjemmesygeplejerskerne betyde, at sygeplejerskerne vil blive splittet op i forskellige teams, og de vil komme til at møde ind op til syv forskellige steder. I dag møder de samlet ind og starter dagen med at udveksle ideer og diskutere forskellige forslag.

– Hjemmesygeplejerskerne i Nyborg er frustrerede over kommunens oplæg, og de ser med stor bekymring på udsigten til en opsplitning i flere teams, fortæller Anja Skovgaard Nissen, som er kredsnæstforkvinde i Dansk Sygepleje Råd, kreds Syddanmark.

Derfor har hjemmesygeplejerskerne sendt et tre sider langt høringssvar til Nyborg Kommune.  Her påpeger de ulemperne ved en opsplitning af hjemmesygeplejen.

Solveig Christiansen, Sundheds Og ældrechef I Nyborg Kommune

Sundheds- og ældrechef i Nyborg Kommune, Solveig Christiansen, forstår godt frustrationerne blandt sygeplejerskerne over den kommende omstrukturering.  Foto: Michael Rathje

Solveig Christiansen, der er sundheds- og ældrechef i Nyborg Kommune, kan umiddelbart godt forstå sygeplejerskernes frustration over de ændringer, der på vej.

– Men rent fagligt er det den strømning, der bevæger sig over hele landet, hvor man går over i faste tværfaglige teams, siger Solveig Christiansen til Nyborg Avis.

Solveig Christiansen fortæller, at sygeplejerskerne har været inddraget i arbejdet med de nye planer.

– Der har kørt processer med arbejdsgrupper, prøvehandlinger og borgermøder siden foråret 2022, så det er et godt spørgsmål, hvorfor det nu kommer bag på sygeplejerskerne, konstaterer Solveig Christiansen.

Det undrer derfor Solveig Christiansen, at de mange sygeplejersker mødte op og stillede spørgsmål til Byrådsmødet i sidste uge.

– Hvis man som medarbejder er utilfreds med noget, så er det ikke den rigtige måde at gøre det på. Man skal bruge sit tillidsmandssystem. Det er jo den måde, man organiserer det på, fastslår hun.

Fordelen ved opdeling i de tværfaglige grupper er ifølge Solveig Christiansen, at de forskellige faggrupper kommer tættere på hinanden og hurtigere vil kunne opfange, hvis der er problemer med den enkelte borger.

– Jeg kan godt se, at det er en stor forandring, og den naturlige reaktion på forandringer er i første omgang bekymringer, frustration og overraskelse. Men når først man har fået tingene lidt op at vende og fået nogle forklaringer, så vender det som reglen, så man kan begynde at arbejde konstruktivt med forandringerne, forklarer Solveig Christiansen.

Nyborg Kommune har sat en ramme for omstruktureringen, og de vil nu indbyde sygeplejerskerne til nogle arbejdsgrupper, så de kan byde ind med, hvad man skal sætte ind i de rammer.

Mangler 17 sygeplejersker
Men et er fremtiden, noget andet er den nuværende situation for Nyborgs hjemmesygesygeplejersker.

Ifølge en ny undersøgelse, som Nyborg Kommune har foretaget for tre uger siden, så mangler hjemmesygeplejen 17 ansatte, når der sammenlignes med nabokommunerne og med landsgennemsnittet.

– Det er nu ikke sikkert, at vi skal ud og finde 17 nye sygeplejersker, men vi skal i hvert fald finde nogle flere, siger Solveig Christiansen.

Selvom der generelt er mangel på sygeplejersker i hele landet, så håber Solveig Christiansen på, at de kan lave fortællingen om, at Nyborg Kommune er et godt sted at arbejde til trods for, at det er lidt bøvlet i øjeblikket.

– Men det er noget, vi er i gang med at rette op på, slutter sundheds- og ældrechefen.