Syv uger efter politisk beslutning er der endnu ikke skiltet om giftrig havbund

0
493

Det er mere end halvanden måned siden, at politikerne besluttede at fraråde badning ved Sølyst Bypark – men det er ingen steder at se. Først nu er skiltene på vej

Sølyst Bypark, Badevand

Skiltet ved den lille bynære strand rapporterer om sundt badevand. “Det er vigtigt for os at understrege, at det er i havbunden man har fundet de her stoffer, hvor de typisk er bundet i sedimentet, som det hedder, og ikke i det vand, som man svømmer i.” siger teknik-, miljø- og erhvervschefen. Foto: Magnus Terp

Hvis ikke man læste med i de lokale aviser i midten af september, kan det være svært at vide, at der i havbunden ved Sølyst Bypark er fundet stoffer som bly og kviksølv. Den skiltning, der skulle advare om forholdene og fraråde badning, er nemlig ikke kommet op.

Havbundens tilstand blev et opmærksomhedspunkt, fordi medarbejderne i teknik-, miljø- og erhvervsafdelingen i juni valgte at teste kvaliteten af den. Resultaterne viste ‘en del miljøfremmede stoffer, herunder antracen, bly og kviksølv’. Niveauet for et af stofferne, antracen, ligger over de nationalt fastsatte miljøkvalitetskrav for havbund. Det kan du læse mere om her.

Da administrationen blev bekendt med prøveresultaterne anbefalede den eftertrykkeligt det politiske lag permanent at fraråde badning ud for stranden. På et møde d. 11. september vedtog Teknik- og Miljøudvalget at følge anbefalingen – dog med det forbehold, at advarslen skulle være midlertidig, indtil en anden myndighed kunne give svar på, om havbundens tilstand kan være farlig for mennesker.

Nyborg Kommune har sendt prøveresultaterne til Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunen venter stadig på svar.

– Vi havde håbet at høre tilbage fra styrelsen, så vi kunne melde noget klart ud, før vi bestilte skilte. Jeg kan nemlig ikke sige, om de fund i havbunden har betydning for folk, der bader ved stranden, og derfor er vi i kontakt med de relevante myndigheder. Der har også været en del overvejelser om skiltenes ordlyd, for jeg ønsker ikke at skabe unødig bekymring for borgerne, fortæller chef i Nyborg Kommunes Teknik-, Miljø- og Erhvervsafdelingen, Jacob Harberg.

Men nu vil Kommunen ikke vente mere, fortæller Jacob Harberg, som besluttede at lægge en odre på frarådnings-skilte i går d. 1. november.

– Alt, vi gør i den her sag, er ud fra et forsigtighedsprincip. Forhåbentlig vil Styrelsen for Patientsikkerhed vende tilbage med den meddelelse, at der ikke er noget at bekymre sig om. Men før vi har det sort på vidt, kan jeg ikke sige, om det har en betydning.

Er syv-otte uger ikke stadig ret lang tid at vente?

– Det er noget nyt, at vi har fået den her data. Det er ikke noget nyt, at bunden er, som bunden er. Men det er klart, at vi ønsker at få skiltene op, og det kommer de også nu.

De firma, der skal levere skiltene, forventer, at sende dem afsted allerede fredag. Derfor håber Jacob Harberg, at de kan blive sat op i næste uge. Når Kommunen kommer i dialog med Styrelsen for patientsikkerhed, vil man kunne læse mere på Kommunens hjemmeside, eller kontakte Jacob Harberg eller andre i afdelingen med spørgsmål.