Tre områder brugte 70 millioner på vikarer sidste år: – Jeg tør godt at sige, at vi ikke har gjort nok

0
985

Udgifterne til vikarer i kommunens velfærdsområder tvinger økonomien i knæ.Tendensen fortsætter ind i 2023, hvor Nyborg Kommune sandsynligvis vil ramme en udgift i samme størrelsesorden som sidste år; 70 millioner kroner.

Ældre, Plejehjem

Især ældreområdet er plaget af højt sygefravær. Foto: Peter Hougesen

Ældreområdet, skoler, dagtilbud og social- og handicapområdet har det til fælles, at de er nogle af de allertungeste økonomiske poster i Nyborg Kommune. En anden fællesnævner er, at områderne til sammen bruger millioner af kroner på vikarer hver eneste måned.

Sidste år blev der hyret vikarer ind – faste som eksterne – for samlet set 70 millioner kroner, og der er intet, der tyder på, at kurven er knækket. Det viser en opgørelse, Nyborg Avis har modtaget fra Kommunen.

“Vores organisation har været gennem meget de sidste år. Kulturundersøgelsen, udskiftning på direktørgangen og en generel mistillid til Nyborg Kommune som arbejdsplads. Det, tror jeg, har påvirket vores medarbejdere negativt”
– Anja Kongsdal (V)

Ingen arbejdsplads kan undgå sygefravær, barsler og kursusdage, så et vikarforbrug på nul er utopi. Men en halvering ville i den grad også kunne mærkes i den kommunale pengepung. For hvis Nyborg Kommune havde formået at nedbringe sygefraværet, fastholde sine medarbejdere og rekruttere nye – ja, så havde de kommende budgetforhandlinger måske set noget anderledes ud.

Ældreområdet bruger i snit 3,5 millioner kr. hver måned i 2023

Hvis sparekataloget kommer til at stå til troende, må ældreområdet undvære lige knap 6,7 millioner i 2024 og de følgende år. Det er penge, der ifølge administrationens forslag, kan findes ved blandt andet at reducere tiden til rengøring i borgernes hjem og indføre en centraliseret madordning.

Til sammenligning kostede et højt sygefravær blandt personalet og en udfordret rekruttering til området 53,6 millioner i vikarudgifter alene i 2022. Af dem stod eksterne vikarbureauer for omkring 20 millioner.

– Det er et udtryk for, at vi ikke har det personale, vi skal have. Det sammenlagt med et højt sygefravær gør, at vi befinder os i en ond cirkel, hvor vikarudgifterne er alt for høje, siger Kaj Refslund (V), formand i Ældreudvalget.

Til og med juli i år har ældreområdet tilkaldt vikarer for lige knap 25 millioner kroner. Hvis den tendens fortsætter året ud, kommer resultatet til at ligne det, Nyborg Kommune så i regnskabet sidste år. Det er på trods af, at Kommunen har iværksat flere initiativer til at få nedbragt brugen af vikarer.

– Det er stadig nye tiltag, så det er svært at måle effekten af. Men der er slet ingen tvivl om, at vi sagtens kunne bruge de penge andre steder, og at det er målet på sigt, siger formanden.

Skoler og dagtilbud bruger i snit 921.000 kr. hver måned i 2023

Også på kommunens skoler og rundt i dagtilbudene viser vikarbehovet sig på bundlinjen. I 2022 blev det til 12 millioner kroner – en udgift, der ikke tegner til at blive synderligt mindre, når børn og personale igen går på juleferie. Det fylder, når Skole- og Dagtilbudsudvalget samles.

– Det her er vores store hovedpine. Fraværet blandt vores faste personale er alt, alt for højt, og vi bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvorfor vores medarbejdere bliver syge af at gå på arbejde. For det er både skadeligt for medarbejdertrivslen, økonomien og ikke mindst børnene, der for eksempel kan opleve en forringet undervisningskvalitet, siger formand for udvalget, Suzette Frovin (SF)

På årets første syv måneder er udgifterne til vikarer i skoler og dagtilbud løbet op i 6,4 millioner.

Du siger, I er opmærksomme på problemet. Men har I gjort nok for at komme det til livs?

– Nej. Jeg tør godt at sige, at vi ikke har gjort nok. Derfor har vi også indtrængende bedt direktionen om at rette fornyet fokus på sygefraværet, som jo er roden til problemet

Social- og handicapområdet bruger i snit 563.400 kr. hver måned i 2023

Social- og handicapområdet står for den mindste del af velfærdsområdernes vikarforbrug. Men også på bostederne og i specialtilbudene er sygefraværet blandt personalet for højt. Sidste år endte området med en totaludgift til vikarer på knap 4,7 millioner kroner.

Noget tyder dog på, at dét tal kan være vokset, når vi runder 2023 af. Fra januar til og med august har området allerede brugt 3,9 millioner kroner.

– Det er dybt frustrerende. Vi har enormt dygtigt personale, der selvfølgelig skal have det godt, og vi har borgere, der har brug for kontinuitet i de ansigter, de møder, siger Anja Kongsdal (V), der er formand for Social- og Handicapudvalget.

Politikerne pointerer, at det er svært at pege på én ting og forvente, at den kan forklare, hvorfor Nyborg Kommune lider så massivt under behovet for vikarer. Anja Kongsdal kommer dog med et forsigtigt bud.

– Vores organisation har været gennem meget de sidste år. Kulturundersøgelsen, udskiftning på direktørgangen og en generel mistillid til Nyborg Kommune som arbejdsplads. Det, tror jeg, har påvirket vores medarbejdere negativt. For det er ikke motiverende konstant at høre sin arbejdsplads omtalt i det lys, den har været,

– Jeg kan selvfølgelig ikke sige, om det er grunden eller noget af grunden, men uanset hvad håber jeg, vi kan få vendt den her tendens, slutter hun.

Alle tre områder optræder i det omfattende sparekatalog, Kommunen har udviklet op til, at budgettet for 2024 skal lægges fast. Byrådspolitikerne mødes for første gang om forhandlingsbordet på fredag d. 8. september.