Trods minimumsnormeringen er der stadig for mange børn for hver pædagog i daginstitutionerne

0
164

Ved årsskiftet trådte en ny lov i kraft, som skal sørge for, at der er nok personale i børnehaver og vuggestuer. Men virkeligheden er en anden i Valhalla Børnehus

Barn

Der er stadig for lidt pædagogisk personale i mange daginstitutioner. Foto: Michael Rathje

Lovkravet skal sikre, at børn i alle landets daginstitutioner, har et tilstrækkeligt antal voksne i deres dagligdag. Ifølge minimumsnormeringen skal børn i børnehave, som er over tre år, sikres en normering på minimum 1 pædagogisk personale pr. 6 børn. Børn i vuggestue, som er under tre år, skal sikres en normering på minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn.

Loven blev vedtaget i 2020, og landets kommuner blev lovet at få midler fra staten til at ansætte mere pædagogisk personale i årene frem mod 2024.

Men det er ikke rigtig noget børnene og deres forældre mærker i Valhalla Børnehus.

Her er der ifølge Valhalla Børnehus’ leder Tina Nielsen 3,7 børn for hver voksen i vuggestuen.

Derfor har bestyrelsen i Valhalla Børnehus inviteret folketingspolitiker og børneordfører Astrid Carøe (SF) til at besøge Valhalla børnehus i Nyborg på mandag.

Formålet er at få en dialog om, hvordan man på landsplan kan forbedre børnenes rettigheder.

Forældrene til børn i Valhalla Børnehus er frustrerede over, at det altid er skole- og dagstilbudsområdet, som står for skud, når Nyborg Kommune skal spare. Og de frygter, at der kommer flere besparelser på daginstitutionsområdet, efter det er kommet frem, at socialafdelingen i Nyborg Kommunen har brug for et økonomisk løft efter afsløringerne af de kritisable forhold på området.

Der er nemlig ingen økonomiske rettigheder for børnene på det almene område. Et barn har kun økonomiske rettigheder, hvis de ender i socialafdelingen eller den dag de fylder 18. Derfor frygter forældrene, at de minimumsnormeringer – som de ikke mener bliver overholdt i forvejen – forringes yderligere.

– Det er jo frustrerende som forældre at få at vide, at der er minimumsnormeringer, både i vuggestuer og i børnehave, men det er bare ikke de fakta, som de ser i hverdagen, fortæller Tina Nielsen, der er leder af Valhalla Børnehave.

Hun forklarer, at det umiddelbart ser fint ud, når man ser på de officielle tal fra Danmarks Statistik.

– Men det er gamle data, der hviler på tal tilbage fra 2022, og hvor der også bliver talt personale med, som reelt ikke er på arbejde i institutionerne. I vores vuggestue er der fire uddannede pædagoger, der er to uddannede pædagogiske assistenter, og så er der en pædagogstuderende, til 25 børn, siger Tina Nielsen.

De forskellige personalegrupper vægter lidt forskelligt i opgørelsen, så det svarer til 3,7 børn for hver voksen. Et tal der stiger, hvis der er sygdom eller anden fravær blandt personalet.

Det er derfor vigtigt for personalet og forældre i Valhalla Børnehus at få Christiansborg-politikere i tale, når de kan konstatere, at der ikke er en sammenhæng mellem de ressourcer, der bliver tilført kommunen, og det personale, der skal til, i forhold til at opfylde minimumskravene.