Tryggere for cyklister at færdes på Svendborgvej

0
547
Sony Dsc

I løbet af 2024 går arbejdet i gang med at etablere brede cykelbaner på Svendborgvej på strækningen mellem Ørbæk og Svindinge. Pris: Fem millioner kroner. Foto: Magnus Terp

Økonomiudvalget frigiver fem millioner kroner til cykelbaner på strækningen mellem Ørbæk og Svindinge

Ørbæk/Svindinge: Den cirka fire kilometer strækning af Svendborgvej mellem Ørbæk og Svindinge bliver fremover meget sikrere at færdes ad for cyklister. Medlemmerne af kommunens økonomiudvalg enedes på deres møde mandag nemlig om at frigive de fem millioner kroner, som det vil koste at etablere 1,5 meter brede cykelbaner i hver side af vejen på strækningen.

Fem virksomheder havde afgivet tilbud på opgaven, og det blev Marius Pedersen AS, der vandt licitationen med det billigste bud på 3,2 mio. kroner for selve opgaven. Men dertil kommer en række ekstraudgifter, fremgår det af sagsfremstillingen til udvalgsmødet.

Der er således afsat knap 400.000 kroner til uforudsete udgifter, 600.000 kroner til projektering og projektledelse og 900.000 kroner til at få deponeret den jord, der skal graves væk langs vejsiderne for at skabe plads til de nye cykelbaner.

– Det skyldes, at jorden er forurenet af skidt og olie fra vejen, og derfor må vi ikke bare skrabe jorden ud til siden – den skal deponeres, forklarer Søren Svendsen (V), der er formand for teknisk udvalg.

Forlig om seks cykelstier

Ørbæk-Svindinge-stien, som forventes påbegyndt sidst i 2024, er en del af det såkaldte “cykelsti-forlig”, som byrådet indgik i 2021.

Her afsatte byrådet 42 millioner kroner til seks prioriterede cykelsti-projekter. Det første projekt i Svanedamsgade er afsluttet, mens et stiprojekt på Kertemindevej i Aunslev forventes igangsat i foråret 2024.

Som tidligere omtalt i Nyborg Avis er kommunen i fuld gang med projekteringen af en dobbeltrettet cykelsti mellem Flødstrup og Revninge med forventet anlægsstart i efteråret 2024, ligesom en cykelsti mellem Kogsbølle og Vindinge Skole forventes påbegyndt ved udgangen af 2024.

Endelig omfatter forliget en cykelsti mellem Ørbæk og Ellested. Kommunen er gået i gang med åstedsforretninger med de lodsejere, der skal afgive jord til cykelstien.